Varför Planning Analytics?

Vill du att din verksamhet ska arbeta mer proaktivt med att planera, budgetera och prognosera er affär? Många organisationer arbetar med dessa funktioner i excel, frikopplat från verksamheten. Med ett Planningverktyg har du möjlighet att integrera en lösning som genom AI-infusioner kopplar samman manuellt arbete för mer exakta, enhetliga och resurseffektiva prognoser för hela din verksamhet och samlar allt i en gemensam plattform.

Våra experter hjälper dig

Våra specialister på XLENT har lång erfarenhet av att arbeta med de ledande verktygen för budget och strategisk planering som IBM Planning Analytics, SAP BPC, Jedox mm. men vi arbetar främst med IBM Planning Analytics och Jedox. Vi är även licenspartner med Jedox, som passar in i Microsoft Analytics plattform.

Om Jedox

Jedox är en skalbar plattform för Verksamhetsstyrning, Planering och Business Intelligence. Verktyget används främst för operativa användare i olika delar av verksamheten som försäljning, inköp, produktion, lager, ekonomi, eller HR. Ett enkelt och visuellt verktyg med över 2500 st verksamheter och över 100 000 st användare i 140 länder. Läs mer om Jedox på deras hemsida: www.jedox.com.

Exempel på användningsområden

1. Finansiell Budget och Planering

  • Övergripande bild över förväntad framtida resultat och balanser för att initiera förändringar

  • Arbeta löpande med den finansiella processen och kunna simulera med parametrar som tex. lönekostnader

2. Operativ Produktionsplanering

  • Förenklar överblick och resursutnyttjande för planering framåt

  • Vilka avbrott är planerade

  • Uppföljning av produktion gentemot planering per skift eller dag

3. Försäljningsprognos

  • Möjlighet att tidigt fånga upp förändringar i försäljning och proaktivt agera i form av kampanjer, prisjusteringar eller liknande

  • Underlag för produktions- och inköpsplanering samt bemanningsprognos

  • Jämföra med utfall för att hitta potentiella förbättringsområden

4. Prediktiv Analys med AI
 
5. Datadriven modellering som möjliggör fortsatt jobba i Excelmilljö i Jedox
 
6. Lätt att underhålla
 
7. Finns som både SaaS-lösning eller installerad på egen server
 
8. Helt webbaserad och anpassad för dator, padda samt mobil

 

Vill ni veta mer hur Jedox kan hjälpa er verksamhet, kontakta robert.kardum@xlent.se eller ladda ned Jedox free trial.

Kontaktperson:
Robert Kardum

+46 76 191 95 10

robert.kardum@xlent.se