Hur kan vi hjälpa er?

Verksamhetsförändrande projekt kräver förmågan att hantera stora grupper intressenter, ofta med motstridiga önskemål, prioriteringar och internpolitiska agendor. Våra program- och affärsprojektledare är inte bara certifierade, de har även ledarskapet som krävs för att hantera situationen.

I dag är det ovanligt att projekt har samma syfte och mål från början till slut, världen är rörligare och osäkrare än någonsin. Våra projektledare har en stark förståelse för detta och adresserar det med hjälp av agila metoder likväl som traditionella, beroende på vad som passar bäst för projektet.
 
Våra affärsprojektledare har erfarenhet från många olika branscher likväl som erfarenhet från många olika beslutsfattande roller. De tillför kompetens i kundens organisation och skapar trygghet genom att ta ansvar. De är verksamhetsutvecklare, digitala strateger och förändringsledare, allt i en och samma person.
Kontaktperson:
Lotta Bergh

+46 76-024 59 24

lotta.bergh@xlent.se