Varför RPA?

RPA är en teknologi för automation av manuella processer som man snabbt kommer igång med – och investeringen brukar betala av sig på mycket kort tid. Förstås beror detta på urval av processer och hur införandet är gjort, vilket gör valet av partner desto viktigare.

Det kan vara svårt att se nyttan med en robot framför sig – ”hur ska en robot kunna göra detta?”. Det är lätt att bli förvånad av hur stor nytta en robot kan göra, och man vänjer sig snabbt. En RPA-lösning har stor potential att drastiskt minska dina kostnader, och samtidigt öka kvaliteten i era processer.

Man kan välja att se RPA som ett hot eller som en möjlighet. Vi väljer att se RPA som en naturlig förändring i hur vi arbetar - vi behöver inte längre låta kreativa människor utföra arbetsuppgifter som inte kräver mänskligt resonerande. I vår erfarenhet ökar RPA trivsel på arbetsplatsen – utöver alla andra fördelar som finns med teknologin.

Era processer i centrum 

Ofta skyller vi på system när våra processer inte ser ut som vi skulle vilja. Det blir lätt att processer som finns utformas efter våra systems funktionalitet och inte efter hur vi skulle vilja jobba. RPA är en teknologi som åter sätter processerna i centrum, eftersom de underliggande systemen kan skötas av en robot istället. Så, när ett nytt system kanske känns som rätt investering, kan det istället vara RPA som ger er möjlighet att bestämma hur ni arbetar. 

En robot i teamet 

Att skaffa en robot är ungefär som att anställa en ny medarbetare – du behöver hjälpa roboten att komma igång, och sen behöver du lära den vad den ska göra. Tyvärr så är den här medarbetaren i behov av tydliga instruktioner, men det kompenserar den genom att arbeta dygnet runt – om du så vill. Att den här medarbetaren kan jobba flera gånger så snabbt, och dessutom gör jobbet felfritt är bara en bonus. Vi på XLENT hjälper dig att anställa din första robot! 

Blue Prism, UiPath eller kanske NICE? 

Vi är oberoende konsulter, och även om vi är partners med vissa leverantörer är det alltid vår uppgift att leverera den lösning som passar dig bäst och som är den lösningen du vill ha. Därför tittar vi ständigt runt och håller oss uppdaterade med de verktyg och teknologier som finns på marknaden.

Några av de verktyg vi arbetar med är: Blue Prism, UiPath och NICE. 

Varför XLENT?  

Vi på XLENT har varit med länge och digitaliserat Sverige. Vi var tidigt igång med automation, och RPA är inget undantag. Vi har haft framgångsrika RPA-projekt i flera stora och medelstora företag över flera olika branscher. XLENT finns där du finns – oavsett var i Sverige du är. Vi är nära, modiga och pålitliga – vi är XLENT.

Redo att ta nästa steg? 

Kontakta oss idag för att ta en diskussion om hur vi på XLENT kan hjälpa er på RPA-resan.