Vad kan vi göra för er?

Vi utgår alltid från kundens förutsättningar (affärsstrategi, organisation, bransch, förmågor)  och tillsammans med nyckelpersoner analyserar vi situationen och formulerar ett angreppssätt och handlingsplan. Vi arbetar med för kunden relevanta modeller och verktyg för att våra råd alltid ska vara  förankrade i kundens verklighet. Handlingsplanen består av konkreta åtgärder som tar kunden närmare sina strategiska mål. Implementation genomförs så att strategin får fäste och förankring i hela organisationen.

 

När en strategi bryts ner i funktionsstrategier och taktiska planer använder vi förändringsledning som en tongivande ingrediens i arbetet. Det ger våra kunder livskraftiga lösningar med brett stöd i organisationen. Under implementationsarbetet blir strategin allt mer konkret och då är det viktigt att återföra feedback till övergripande nivåer så att slutresultatet blir sammanhängande. Våra kunders strategier fungerar i verkligheten.

Kontaktperson:
Per Grape

+46 70-150 36 07

per.grape@xlent.se