Vad kan vi göra för er?

Vi utgår alltid från era förutsättningar (affärsstrategi, organisation, bransch, förmågor), och tillsammans med nyckelpersoner i organisationen analyserar vi situationen och formulerar ett angreppssätt och en handlingsplan. Vi arbetar med modeller och verktyg som vi ser är relevanta för er som kund, för att våra råd alltid ska vara förankrade i er verklighet. Handlingsplanen består av konkreta åtgärder som tar er närmare era strategiska mål. Implementation genomförs så att strategin får fäste och förankring i hela organisationen.

När en strategi bryts ner i funktionsstrategier och taktiska planer använder vi förändringsledning som en tongivande ingrediens i arbetet. Det ger våra kunder livskraftiga lösningar med brett stöd i organisationen. Under implementationsarbetet blir strategin allt mer konkret och då är det viktigt att återföra feedback till övergripande nivåer så att slutresultatet blir sammanhängande. Vi implementering strategier som fungerar i kundens verkligheten.

Vi stöttar våra kunder med bland annat:

  • Styrning och ledning
  • Verksamhetsutveckling
  • Affärsutveckling
Kontaktperson:
Per Grape

+46 70-150 36 07

per.grape@xlent.se