Vad kan vi göra för er?

Vi arbetar kundnära – genom att ställa rätt frågor till beslutsfattarna kan vi snabbt skapa oss en bild och analysera kundens mål, strategi, organisation, bransch och förmågor. Utifrån detta och tillsammans med nyckelpersoner definierar vi en så enkel styrning och organisation som möjligt. En bra styrmodell definierar rollerna, i vilka forum de möts, hur de interagerar och fattar beslut. Utmaningen ligger ofta i att hitta en enkel men funktionell styrning som alla inblandade parter förstår och kan upprätthålla.

Vi har lång och bred erfarenhet från en mängd olika sektorer, från kommunal förvaltning, idéburna organisationer till Sveriges största företag. Det här har gett oss en förståelse för hur kundens sammanhang och situation måste påverka utformningen av styrmodellen för att det ska fungera i praktiken. Det ger styrmodeller som används dagligen i organisationen och inte bara ser bra ut på pappret. Våra kunder får en enkel men effektiv styrning, där alla förstår var beslut fattas och varför.

Läs om våra tankar och insikter på bloggen Tankar om styrning och ledning i praktiken

Kontaktperson:
Per Grape

+46 70-150 36 07

per.grape@xlent.se