Vad kan vi göra för er?

XLENT har lång erfarenhet av förvaltning och vidareutveckling av verksamhetskritiska IT-lösningar, där vi i SLA-baserade åtaganden tar ansvar för våra kunders applikationer gällande förvaltning och vidareutveckling.

I våra åtaganden använder vi ett industriellt utformat leveransramverk med väl implementerade processer och verktyg, samt effektiva samverkansformer och tydlig uppföljning.

Hanteringen av applikationsportföljen utformats på ett flexibelt sätt där verksamhetens krav över tiden definierar tillgänglighet och funktion.

Vi arbetar även i konsultuppdrag i våra kunders leveranser, där vi använder vår kompetens och erfarenhet från några av marknadens största outsourcingaffärer i roller såsom programledare, leveransansvarig, chefsarkitekt, testledare, förvaltningsledare och projektledare. Vi förstår såväl stora komplexa leveranser som de små leveransernas möjligheter och utmaningar.

Kontaktperson:
Mats Konradsson

mats.konradsson@xlent.se

Vill du veta mer?

Är du nyfiken på vad mer vi har jobbat med?

se alla våra case