Vad kan vi göra för er?

Inom kvalitetssäkring erbjuder vi våra kunder testledning och testning i alla olika testfaser, från systemtest till acceptanstest. Våra uppdrag handlar ofta om att ta fram teststrategier, testplaner, testfall, ledning av testteam samt att testa, följa upp och återrapportera testresultat.

Vi agerar ofta navet mellan er verksamhet och IT. Våra konsulter har stor erfarenhet av att arbeta både i projekt och i komplexa åtaganden. Som oberoende leverantör hjälper vi er att höja kvalitén, vilket leder till färre fel i produktion och därmed sänkta kostnader.

Vi är inte knutna till något testverktyg utan arbetar utifrån vad som passar våra kunder bäst. Vi har dock stor erfarenhet av de marknadsledande verktygen, som till exempel HP Quality Center och Jira.

Vi arbetar kontinuerligt med att ISTQB-certifiera våra konsulter inom test. Flera av våra testledare är också scrummasters, då projekten ofta drivs agilt.

Kontaktperson:
Ola Roos

+46 70-211 85 32

ola.roos@xlent.se