Vad kan vi göra för er?

Verksamheters krav på tillgänglighet och förändringstakt ställer stora krav på alla som tillhandahåller IT-tjänster. XLENT levererar kvalificerade IT-konsulttjänster inom området infrastruktur. Vi har kompetens och resurser som täcker hela kedjan: från avlastning i vardagen, implementation av en ny lösning till ett totalansvar för er IT-drift. Vi arbetar med etablerade metoder och tekniker och kan tillhandahålla paketerade tjänster.

Vi arbetar nära våra kunder och har stor förståelse för deras verksamheter. Flera av våra kunder har valt att ha våra konsulter inom den egna organisationen, där vi dagligen hjälper till med drift, förvaltning och systemutveckling. På så sätt kan kunderna själva fokusera på sin kärnverksamhet och snabbare anpassa sig till förändringar på marknaden och på så vis hitta konkurrensfördelar.

Vår specialitet är vår bredd, och att leverera lösningar med hög affärsnytta är alltid vårt fokus. Vi hjälper våra kunder skapa en konkurrensfördel med moderna IT-lösningar som allt oftare är molnbaserade.

XLENT erbjuder hjälp med att snabbt komma igång med molntjänster. Genom att välja XLENT som partner för exempelvis Office 365 så får du tillgång till experter som hjälper till med allt från planering till införande och utbildning. Baserat på dina behov hjälper vi till med utvalda delar eller hela processen. Vi ser till att din IT-infrastruktur gör sitt jobb, oavsett om den är placerad hos dig eller i molnet.

Kontaktperson:
Anders Falkeholm

+46 70 224 58 08

anders.falkeholm@xlent.se