Vikten av smidigt och säkert digitalt samarbete

Digitaliseringen sätter press på verksamheter i alla branscher att bli mer effektiva, innovativa och flexibla – vilket driver på behovet av nya digitala samarbetsformer. Vi hjälper din verksamhet att utveckla dessa förmågor med hjälp av digitaliseringens möjligheter, oavsett om tekniken redan finns på plats eller inte.

Vi kan hjälpa dig hela vägen – eller stödja i specifika delar

Vi erbjuder tjänster för att din verksamhet ska kunna ta sig från idé och behov till effektiv användning av digitala samarbetsverktyg och samarbetsplattformar, t.ex. Microsoft 365. Vi tror på att jobba nära och tillsammans med våra kunder i våra uppdrag för att få ett effektivt genomförande och för att åstadkomma förändringar som skapar långsiktigt värde.

Vi jobbar med

  • Analys och strategi   
  • Projektledning och förändringsledning 
  • Teknik och teknisk projektledning 
  • Införande och anpassning  
  • Migrering från andra plattformar  
  • Smart användning, nya arbetssätt och praktisk tillämpning 
  • Mobilitet 
  • Säkerhet  
Kontaktperson:
Johan Oldmark

+46 73-398 23 15

Johan.Oldmark@xlent.se