Avancerat integrationsarbete

När Umeå Energi bytte prismodell för fjärrvärme tog XLENT fram centrala lösningar för integrationer.

Utmaning

Umeå Energi har nyligen börjat sälja fjärrvärme efter rörliga, temperaturjusterade priser. I samband med införandet av den rörliga prismodellen behövde de ta fram en ny mätvärdesdatabas som skulle integreras med kringliggande system.

Lösning

XLENT har ansvarat för integrationsarbetets tekniska utveckling. Vi har lång erfarenhet av integrationer och har kunnat bidra med innovativa synvinklar och tankesätt i projektet. De lösningar som tagits fram förbättrar prestandan och gör att Umeå Energis IT-system effektivt koordinerar olika typer av information som påverkar prissättning och fakturering av fjärrvärme.

Resultat

I samarbete med XLENT har Umeå Energi utvecklat en strömlinjeformad och kvalitetssäkrad mätinsamling för fjärrvärme som gör det möjligt att erbjuda kunder mer avancerade produkter.

Om Umeå Energi

Umeå Energi är ett kommunalt energibolag som verkar i Umeå med omnejd. Umeå Energi erbjuder sina kunder fjärrvärme och fjärrkyla för ett gott inomhusklimat, samt el, bredband och kabel-tv. De producerar el med vindkraft och i två kraftvärmeverk, och säljer energi till cirka 58 000 privat- och företagskunder i hela landet.

Quote symbol

Integrationer är en mycket viktig del i vår IT-miljö. Vi är glada att XLENT har etablerat sig i Umeå och har denna kompetens att erbjuda oss.

Lars Lindberg, IT-chef, Umeå Energi

Anders Westman

Anders Westman

+46 706 000 372 anders.westman@xlent.se