Branschens bästa plattform

XLENT har spelat en central roll i framtagandet av Eurocon MOPSsys framgångsrika produktplattform.

Utmaning

Eurocon MOPSsys ville skapa branschens bästa produktplattform. För att nå dit skulle den befintliga plattformen utvidgas och anpassas för mobila lösningar. Utmaningen var att på olika mobila enheter- i realtid, kunna presentera processdata, trender och annan kritisk information för operatörer och tjänstemän inom pappers och massaindustrin.

Lösning

XLENT fick i uppdrag att projektleda och medverka i arbetet. Initialt genomfördes en förstudie för att kartlägga vilka behov som fanns. Vad vi sedan har gjort tillsammans med Eurocon MOPSsys är att bygga en plattformsoberoende HTML5-applikation, utvecklad med ett gediget säkerhetstänk, som löpande presenterar branschrelaterad information. Utöver säkerhet har stor vikt lagts på applikationens dynamik och användarvänlighet. En referensarkitektur med krav på isolering, komponentbasering och klientoberoende har också skapats.

 

Projektet har hela tiden drivits agilt i tätt samarbete med Eurocon MOPSsys för att upprätthålla korta ledtider och minimera kostnader för kravförändringar.

Resultat

Eurocon MOPSsys kan nu erbjuda sina kunder attraktiva mobila tjänster och har därigenom fått stor medial uppmärksamhet och en förbättrad positionering på marknaden.

Om Eurocon MOPSsys

Eurocon MOPSsys utvecklar system för informationsinsamling och kvalitetsstyrning inom främst pappers- och massaindustrin. De största marknaderna är fabriker i Sverige, Finland, Tyskland, England, Spanien, Portugal, USA, Kanada, Nya Zeeland, Australien, Indonesien och Kina där systemen ingår som en strategisk del av kvalitetsstyrningen.

 

Quote symbol Hans Hallin, VD, Eurocon MOPSsys

XLENT hjälpte oss leverera en mobilapplikation som blev början till en generation av nya lösningar.

Hans Hallin, VD, Eurocon MOPSsys