Effektiv medlemshantering

Sveriges Kommunikatörers nya CRM-system effektiviserar organisationens administration, och frigör tid till proaktivt arbete med medlemmar.

Utmaning

Sveriges Kommunikatörer hade ett tungrott medlemshanteringssystem som tvingade dem att lägga mycket tid på administrativt arbete. De var i behov av ett nytt system i syfte att minska den manuella medlemshanteringen, effektivisera säljprocessen och samordna lagring av information. Under projektets gång uppdagades det också att organisationens befintliga webbplats inte gick att integrera med det nya CRM-systemet. Sveriges Kommunikatörer beslutade därför att bygga om och mobilanpassa den existerande webbplatsen.

Lösning

XLENT har i nära samarbete med Sveriges Kommunikatörer skött hela åtagandet. För att optimera flexibilitet, kreativitet och produktivitet, har vi arbetat efter en agil arbetsmetod med täta avstämningar. Det nya CRM-systemet är baserat på Microsoft Dynamics CRM, som förbättrar redaktörernas vy och skapar utökade förutsättningar för att vidareutveckla och underhålla. För att komma vidare när projektet stötte på oväntade hinder, har XLENT snabbt och kostnadseffektivt, byggt om Sveriges Kommunikatörers webbplats från grunden.

Resultat

Idag har Sveriges Kommunikatörer ett modernt CRM-system som är integrerat med både webb och ekonomisystem. Administrationen i det automatiserade CRM-systemet är betydligt effektivare än tidigare, vilket ger Sveriges Kommunikatörer mer tid till att arbeta proaktivt med sina medlemmar. Den nya responsiva webbplatsen är tillgänglig för alla olika enheter, och har utrustats med praktiska funktioner. På den lättöverskådliga webbplatsen kan medlemmar bland annat anmäla sig till kurser, ta del av utbildningsmaterial, nyheter och annonser, samt använda sajtens sökfunktion. Sveriges kommunikatörer har idag en stabil IT-lösning som driftas i molnet, vilket är både kostnadseffektivt och flexibelt. Organisationen ligger även väldigt bra till vad gäller sökoptimering på Google.

Om Sveriges Kommunikatörer

Sveriges Kommunikatörer är ett nätverk med över 6 500 kollegor som arbetar med kommunikation. Deras uppdrag är att stärka kommunikatörens röst och driva yrkets utveckling. Detta gör de bland annat genom att erbjuda utbildningar och nätverk, stötta forskning och publicera nyheter och nyttigheter för kommunikatörer.

Quote symbol Katarina Ljungdahl, Ansvarig digitala kanaler, Sveriges Kommunikatörer

XLENT är lösningsorienterade och har satt sig in i vår verksamhet på ett imponerande sätt. Det gjorde att vi snabbt kunde komma vidare när projektet stötte på oväntade hinder. Vi är väldigt nöjda med samspelet.

Katarina Ljungdahl, Ansvarig digitala kanaler, Sveriges Kommunikatörer

Christian Gräf

Christian Gräf

+46 735 17 77 16 christian.graf@xlent.se