Egen drift till molnet

I samarbete med XLENT har SATS ELIXIA successivt flyttat upp sin IT-drift till Microsofts molntjänst Azure.

Utmaning

Att drifta IT-system i en egen serverhall innebär utgifter för maskiner, lokaler, reparationer och personal. När SATS ELIXIA skulle byta lokaler var målet att slippa bygga en egen serverhall och istället outsourca driften av sitt komplexa IT-stöd till en mer flexibel och kostnadseffektiv molntjänst.

Lösning

XLENT har sedan många år tillbaka ett nära samarbete med SATS ELIXIA som resulterat i välgenomtänkta och flexibla IT-lösningar. Att lyfta upp ett komplext IT-system till molnet kräver dock omfattande säkerhetsförberedelser och systemanpassningar som inte var möjliga att utföra innan SATS ELIXIA skulle byta lokaler. I ett första skede har XLENT istället, under full produktion, migrerat över SATS ELIXIAs IT-miljö till två externa hostingleverantörer. Därefter har vi successivt molnanpassat valda system, som sedan lyfts upp för drift i Microsofts molntjänst Azure. XLENT har även satt upp en testmiljö direkt i molnet.

Resultat

SATS ELIXIAs systemflytt till molnet har resulterat i en säkrare, mer kostnadseffektiv och mer skalbar drift än tidigare. Ett tydligt exempel på den förbättrade skalbarheten är testmiljön som i en egen serverhall kräver dubbla uppsättningar servrar, medan molnets volymer istället anpassas efter den kapacitet som krävs för stunden. XLENT har en unik kompetens när det kommer till att kombinera modern integrationsarkitektur med förvaltning av tjänster i molnet. Arbetet med SATS ELIXIAs migreringsprojekt kommer att fortsätta en tid framöver.

Om SATS ELIXIA

2014 gick SATS och ELIXIA samman och blev på så sätt Nordens ledande träningskoncern med målsättningen att aktivera människor för förbättrad hälsa och ökad livskvalitet. I Sverige namnändras alla ELIXIA-center till SATS medan centren i Norge och Finland fortsätter att operera som två varumärken.

Quote symbol Arvid Johansson, CIO, SATS ELIXIA

Flytten genomfördes helt utan att störa verksamheten. Nu kan vi fokusera på att vidareutveckla våra tjänster.

Arvid Johansson, CIO, SATS ELIXIA

Per Agholm

Per Agholm

073-688 96 12 per.agholm@xlent.se