Fabrikstäckande trådlöst nät

XLENT har designat och driftsatt ett enhetligt, trådlöst nätverk som löser kommunikationsbehovet för en rad olika funktioner på Metsä Boards fabrik i Husum.

Utmaning

Pappers- och massabruket Metsä Board Husum hade åtskilliga osammanhängande öar av trådlösa nätverk inom verksamheten. Utmaningen var att ta fram ett enhetligt, fabrikstäckande, trådlöst nät som effektivt skulle kunna utnyttjas till olika slags funktioner och utrustning.

Lösning

XLENT har arbetat med att designa och driftsätta ett fabrikstäckande trådlöst nät med funktioner för bland annat kontorslaptops, gästnät, truckar, övervakningskameror, styrsystem, surfplattor och mobiler. Vi har också tagit fram accesslösningar för olika ändamål så att endast behöriga abonnenter ska ha tillgång till nätets olika delar.

Resultat

Det fabrikstäckande trådlösa nät som XLENT implementerat har gett Metsä Board Husum en flexibel lösning för att tillhandahålla trådlös access till en mängd olika typer av utrustning. Fabriken har också förbättrat sin övergripande kontroll och nätsäkerhet då nätverksaccessen nu styrs från ett och samma system oavsett vilken utrustning som ansluts. Systemet är kostnadseffektivt att bygga ut eftersom en expansion av exempelvis trucknätet även gynnar nätets övriga delar. Tack vare satsningen har Metsä Board också ökat flexibiliteten i verksamheten.

Om Metsä Board

Metsä Board är Europas ledande producent av falskartong gjord av färskfiber, världens ledande tillverkare av bestrukna white top kraftliners och en ledande pappersleverantör. De erbjuder förstklassiga lösningar för konsument- och butiksförpackningar, trycksaker och kontorsapplikationer.

Quote symbol

Med den fabriksövergripande lösningen från XLENT har vi idag en säker, stabil och skalbar lösning som möter vår verksamhets olika behov på rätt nivå.

Börje Wiklund IT-Chef, Mätse Board

Håkan Näslund

Håkan Näslund

+46 70-555 11 88 Hakan.Naslund@xlent.se