Förbättrad kampanjuppföljning

Ett system som i realtid följer upp aktuella prenumerationskampanjer ökar kvalitén på Dagens Nyheters kampanjarbete.

Utmaning

För att öka försäljningen vid prenumerationskampanjer ville Dagens Nyheter underlätta möjligheten att överskåda en kampanj från prospekt till kundens fortsatta engagemang. En stor utmaningen var att olika steg i Dagens Nyheters kampanjer hanterades i skilda system och att det därför var svårt att följa en person igenom hela processen.

Lösning

Det XLENT har bidragit med är att beskriva kampanjprocessen i detalj. Vi har kartlagt vilka roller och system som hanterar olika delar i processen och identifierat de frågetecken och problem som är kopplade till vart och ett av processtegen. Därefter har vi tagit fram en handlingsplan för förändring.

Resultat

Samarbetet mellan XLENT och Dagens Nyheter har resulterat i en rapport i verktyget QlikView där information från tidningens olika system samlas in och visar hur den aktuella kampanjen går. Dagens Nyheter kan genom rapporten följa sina kampanjer i realtid och se var i processen potentiella kunder väljer att tacka ja eller nej till en prenumeration. Detta ökar kvaliteten på kampanjarbetet och hjälper Dagens Nyheter att avgöra vilka insatser som lönar sig och inte.

Om Dagens Nyheter

Dagens Nyheters papperstidning läses av 793 100 personer mellan 15 och 79 år och DN.se har cirka 1,5 miljoner unika webbläsare varje vecka.  Dagens Nyheter är landets största annonsmedium inom tryckta tidningar. Dagens Nyheter ingår i Bonnierkoncernen, ett av norra Europas ledande medieföretag.