Gemensam webbplats

Att gå från två olika webbplatser till en gemensam blev ett lyft för SciLifeLab.

Utmaning

2013 slog SciLifeLab ihop sina två organisationer i Uppsala och Stockholm. I och med detta behövde man skapa en helt ny, gemensam och målgruppsanpassad webbplats. Eftersom SciLifeLab är en organisation som utvecklas i snabb takt var det viktigt att ta fram en flexibel teknisk grundplattform som lätt skulle kunna anpassas efter nya behov.

Lösning

XLENT har i samarbete med SciLifeLab tagit hand om hela åtagandet gällande lanseringen av den nya gemensamma webbplatsen. Vi har hanterat kravställning från beställaren, samt bidragit med projektledare, grafisk designer och systemutvecklare som utvecklat webbplatsen i WordPress. Efter lanseringen har vi även agerat IT-support och hanterat ärenden och önskemål om vidareutveckling.

Resultat

SciLifeLabs nya gemensamma webbplats har mottagits väl och är lätt att använda för såväl besökare som administratörer. Sajten är målgruppsanpassad och möjlig att bygga ut med ny funktionalitet vid behov. Vid lanseringen, som skedde på utsatt tid och enligt budget, kunde SciLifeLab registrera en ökning av antalet webb-besök.

Om SciLifeLab

SciLifeLab är ett center som utvecklar och tillhandahåller avancerade teknologier och expertis inom molekylära biovetenskaper till forskare i akademin och industrin. Sedan 2013 får man anslag från regeringen för att verka som en nationell resurs till forskare.

 

 

Quote symbol

Den nya webbplatsen är mer tillgänglig för användare och mer lätthanterad för administratörer än de båda tidigare webbplatserna. Vi är nöjda med det som XLENT har levererat och arbetar ständigt med att vidareutveckla webbplatsen så att den kan möta nya behov framöver.    

Sara Engström, kommunikatör, SciLifeLab

Lina Björklund

Lina Björklund

+46 708 77 80 70 Lina.Bjorklund@xlent.se