Kundanpassat text- och bildinnehåll

C4 Energi har i samarbete med XLENT tagit fram en målgruppsanpassad, responsiv webbsida som förenklar användandet för både kunder och webbredaktörer.

Utmaning

C4 Energi erbjuder sina kunder el och energi i olika former och har även i uppdrag att tillhandahålla samhällsnyttig information. De hade tidigare en svårföränderlig webbsida med låsta mallar, samtidigt som både struktur, text och bildinnehåll behövde målgruppsanpassas. Utmaningen var att hitta en hållbar lösning med ett bra upplägg för text och bild. En viktig del var också att underlätta webbredaktörernas möjligheter att administrera och anpassa sidan med tiden.

Lösning

XLENT har tagit ett helhetsansvar gällande projektledning och uppsättning av drift för C4 Energis nya, responsiva webbsida. Driften är förlagd till EPiServers molntjänst som möter uppsatta krav och önskemål på säkerhet, flexibilitet och kostnadseffektivitet. Under projektets gång har vi i tätt samarbete med C4 Energi arbetat med layoutförslag och informationsstruktur utifrån en målgruppstyrd text- och bildanalys. Vi har även gått igenom relevant funktionalitet i EPiServerplattformen. En framgångsfaktor i hela projektet har varit nära samarbete med täta avstämningar/uppföljningar och en engagerad och kunnig beställare.

Resultat

C4energi.se är idag en tydlig, lättöverskådlig och målgruppsanpassad webbsida som kan förändras efter verksamheter och kunders behov. Webbsidan driftas i molnet och fungerar lika bra i mobilen som i datorn eller läsplattan. Den nya sajten tar tillvara EPiServers olika möjligheter att effektivt publicera innehåll, vilket underlättar webbredaktörernas dagliga arbete markant. Under samarbetet har XLENT fått en stor förståelse för C4 Energis utmaningar och kan på ett effektivt sätt hjälpa dem vidare mot nya mål.

Om C4 Energi

C4 Energi är en energikoncern ägd av Kristianstad Kommun. Koncernen består av tre bolag varav två dotterbolag. Inom koncernen finns el, elnät, fjärrvärme & kyla, fibernät, biogas & biogödsel.

Quote symbol

XLENT har hjälpt oss att ta fram en webbplats som är skräddarsydd efter våra och våra kunders behov. Samarbetet har varit personligt och fungerat väldigt bra på alla sätt.

Maria Hansén, webbredaktör, C4 Energi

Örjan Johansson

Örjan Johansson

+46 725 847 172 orjan.johansson@xlent.se