Kvalitativ kravanalys

Rätt krav ger rätt leverans. Landshypotek Bank tog hjälp av XLENTs expertis inom kravställning och test när deras kreditberedningssystem skulle förbättras.

Utmaning

Landshypotek hade börjat använda ett nytt kreditberedningssystem som levererades av en produktleverantör. Systemet behövde förbättras och anpassas på flera områden. Utmaningen för Landshypotek var att utifrån verksamhetens behov och underliggande system ställa rätt krav på leverantören.

Lösning

XLENT har bidragit genom att tillsätta kompetens inom kravanalys som har kunnat beskriva Landshypoteks behov. Vi har också analyserat vilka beroenden som finns till kringliggande system, och därtill utfört acceptanstester för att säkra att rätt funktionalitet har utvecklats för Landshypoteks verksamhet.

Resultat

Ökad kvalitet på kravställning har lett till att Landshypotek idag kontinuerligt förbättrar funktionalitet i sitt kreditberedningssystem. Regelbundna utföranden av acceptanstester minimerar dessutom risken för problem i produktionen. Sammanfattningsvis har samarbetet med XLENT bidragit till att Landshypotek nu har högre systemkvalitet och lägre utvecklingskostnader än tidigare.

Om Landshypotek

Landshypotek är Sveriges jord- och skogsägares egen bank och en av Sveriges 10 största banker.
Lanshypotek logga

Quote symbol Helena Silvander, Kreditchef, Landshypotek

XLENT bidrog med struktur och kompetens inom kravställning och test, vilket gjorde att vi förbättrade kreditberedningssystemet löpande.

Helena Silvander, Kreditchef, Landshypotek

Ola Roos

Ola Roos

+46 70-211 85 32 Ola.Roos@xlent.se