Interim IT-organisation

Ett kritiskt läge för Landshypotek kunde snabbt vändas till en positiv möjlighet att flytta fram sina positioner på IT-sidan.

Utmaning

Nyckelpersoner på IT-avdelningen lämnade Landshypotek som snabbt behövde hitta en tillfällig lösning för att säkerställa verksamhetens kontinuitet och möta organisationens behov av IT-stöd.

Lösning

XLENT har med kort varsel kunnat mobilisera en interim IT-organisation bestående av IT-chef, säkerhetschef, produktionschef, IT-arkitekt, samt projekt- och testledare. XLENT har tagit fram och implementerat en åtgärdsplan för att till en början framförallt stabilisera, men på sikt även införa en rad förbättringsåtgärder till Landshypoteks IT-verksamhet.

Resultat

Landshypotek har i samarbete med XLENT säkerställt kontinuitet via en interim IT-organisation som levererat en åtgärdsplan över förbättringar. I den presenteras bland annat en ny projektmodell för IT-projekt, en förbättrad samverkansmodell för drift & support och omförhandlingar av ett antal centrala leverantörskontrakt

Landshypotek har också fått stöd i uppbyggnaden av en intern, ordinarie IT-organisation.

Om Landshypotek

Landshypotek är Sveriges jord- och skogsägares egen bank och en av Sveriges 10 största banker.

Lanshypotek logga

Quote symbol Björn Ordell, CFO Landshypotek

XLENT bidrog till att vi kunde säkra en kontinuitet i vår IT-verksamhet. Dessutom genomfördes en rad förbättringsprojekt.

Björn Ordell, CFO Landshypotek

Per Israelsson

Per Israelsson

+46 738 108 678 per.israelsson@xlent.se