Outsourcing

XLENT är leveransansvariga för IT-verksamheten på Ericssons fabriker för kabelsystem och kabelproduktion i Falun och Hudiksvall.

Utmaning

Ericsson Cables & Interconnect i Falun och Hudiksvall utvecklar och levererar produkter och system för telekommunikations- och kraftnät. Med rollen IT Delivery Manager ansvarar XLENT för att IT-verksamheten alltid uppfyller de lokala fabrikernas specifika verksamhetskrav och behov, samtidigt som den lokala IT-verksamheten skall uppfylla centrala riktlinjer, policys och strategier. Den stora utmaningen är att transformera funktionella krav till IT-krav på ett så effektivt och strategisk korrekt sätt som möjligt.

Lösning

Som IT Delivery Manager för de två fabrikerna har XLENT, under flera år, ansvarat för att bland annat prioritera, koordinera och driva förändringsprocesser, budgetarbete, exekvera strategier, samt verka som kontaktyta mot externa leverantörer och Ericssons centrala IT-organisation. För att få en så kostnadseffektiv drift som möjligt prioriteras system från den centrala IT-organisationens tjänstekatalog. Ibland identifieras dock behov som ställer krav på utveckling av mer produktionsnära, verksamhetsanpassade system, som då utvecklas lokalt.

Resultat

I samarbete med XLENT lyckas Ericsson Cables & Interconnect hålla sina serviceleveranser. Ericsson har en oerhört stabil och kostnadseffektiv IT-plattform som fungerar bra och uppfyller de mycket specifika verksamhetskraven i produktionsenheterna i Falun och Hudiksvall.

Om Ericsson

Ericsson är en av världens största tillverkare av utrustning för att bygga nätverk för mobil kommunikation. Det är ett svenskt telekommunikationsföretag med internationell inriktning som grundades 1876.

Quote symbol Claes Ljung, Director Operational Development and ICT, Ericsson

XLENT gör det lilla extra utan att man behöver be om det. Tillsammans har vi lyckats transformera funktionella krav till hållbara IT-krav.

Claes Ljung, Director Operational Development and ICT, Ericsson

Lennart Sundh

Lennart Sundh

+46 703 766 828 lennart.sundh@xlent.se