Mobilapp med kartfunktion

Stockholms universitet har under 2013 utvecklat en mobilapp med studenter som målgrupp. XLENT deltog i utvecklingsteamet.

Utmaning

Stockholms universitet ville ta fram en profilskapande mobilapp med funktioner som underlättar för studenter, presumtiva studenter och personal att hitta studieinformation och orientera sig i universitetets stora campusområde. Utmaningen var att ta fram en mobilapp, tillgänglig och duglig för alla.

Lösning

XLENT fick i uppdrag att tillsammans med ett av utvecklingsteamen på Stockholms universitets centrala IT-avdelning utveckla en mobilapp med primärt fokus på kartfunktion. Vi har bidragit med projektledare, grafisk designer, tekniska utvecklare och kravanalytiker. Mobilappen är gjord med PhoneGap och är byggd för att passa operativsystemen Android och IOS.

Resultat

Mobilappen Guide som laddas ner från App-store eller Google Play har mottagits positivt och stärker Stockholms universitets profil som ett modernt universitet. Guide har en lättöverskådlig kartfunktion över campusområdet med information om såväl institutioner och salar, som handikapptillgänglighet, parkeringsplatser och matställen. Studenter kan också använda mobilappen till att bläddra i universitetets utbildningskatalog, eller ta fram sina scheman. Ett halvår efter lanseringen har Guide laddats ned av cirka 3 000 användare.

Om Stockholms universitet

Stockholms universitet grundades 1878 som ett radikalt alternativ till de traditionella universiteten i Sverige. Det är ett av Europas ledande universitet med fler än 60 000 studenter, 1800 doktorander och 5000 anställda verksamma inom det naturvetenskapliga och humanistisk-samhällsvetenskapliga området.

 

Bild: Stockholms universitet

Quote symbol Jorge Win, Gruppledare, Studentavdelningen, Stockholms universitet

XLENT arbetar strukturerat med fokus på resultat. Vi har haft ett tillfredsställande samarbete och är mycket nöjda med att ha tagit fram en modern och funktionell mobilapp.

Jorge Win, Gruppledare, Studentavdelningen, Stockholms universitet

Daniel Sebring

Daniel Sebring

+46 735 177 719 daniel.sebring@xlent.se