Ny Internetbank

XLENTs kompetens inom IT-projektledning och kravställning var viktiga tillgångar när Landshypotek Bank utvecklade sin nya internetbank.

Utmaning

Landshypotek skulle utveckla sin internetbank för att förbättra den digitala kanalen och förenkla kunders sparande. För att lyckas behövde de hjälp med IT-arkitektur och IT- projektledning.

Lösning

XLENT har i projektet bemannat Landshypotek med en IT-arkitekt som har deltagit i dialogen gällande tekniska val och kravställning mot leverantörer. Vi har också tillsatt en IT-projektledare som har anpassat Landshypoteks arbetssätt till en mer agil metod. Det för att lättare kunna fånga upp och prioritera kraven från verksamheten.

Resultat

Landshypoteks internetbank har nu en säkrad teknisk lösning och hållbar skalbarhet som lätt anpassas till verksamhetens krav och framtida utvecklingsplaner.

Under samarbetet med XLENT har ett nytt agilt arbetssätt byggts upp, och både verksamhetens och inlåningsaffärens prioriteringar har levererats enligt utsatt tidplan.

Genom tydliga kriterier har Landshypoteks kvalitet på kravställning höjts, vilket i sin tur har säkerställt en väl anpassad utveckling av Internetbanken, och förbättrad testbarhet vid acceptanstester.

Om Landshypotek

Landshypotek är Sveriges jord- och skogsägares egen bank och en av Sveriges 10 största banker.

Quote symbol Liza Nyberg, VD Landshypotek Bank

XLENT är en viktig samarbetspartner som har bidragit till att Landshypotek ligger i framkant inom digitaliserings- och automatiseringsområdet.

Liza Nyberg, VD Landshypotek Bank

Ola Roos

Ola Roos

+46 70-211 85 32 Ola.Roos@xlent.se