Ökad driftsäkerhet

XLENT har hjälpt Metsä Board att modernisera sina driftplattformar.

Utmaning

Kontrollrummen på Metsä Board Husums automationsavdelning innehöll tidigare ett stort antal fysiska datorer och annan utrustning som alstrade värme, skapade oljud och krävde underhåll. Inför ombyggnaden av ett nytt, gemensamt kontrollrum för kokeri och blekeri ville man därför modernisera enheternas driftplattformar. Målet var att öka skalbarheten och driftsäkerheten, samt att förbättra arbetsmiljön på avdelningen.

Lösning

XLENT har tagit fram teknisk design av en ny modern VMware-driftplattform och implementerat denna i det nya gemensamma kontrollrummet för kokeri och blekeri. I systemet, som är placerat i en av fabrikens serverhallar, driftas bl.a. de automationsklienter som presenterar processbilder i kontrollrummet. Det innebär att personalen slipper trängas med fysiska datorer som genererar både ljud och värme, och istället styr fabriken genom att titta på bildskärmar som är kopplade till tre yttre servrar. Om en av dessa tre servrarna skulle gå ner, tar de andra två automatiskt över dess uppgifter, vilket förbättrar systemets driftsäkerhet. I XLENTs åtagande ingår även ett underhållsavtal för de två nya driftplattformarna.

Resultat

De nya driftplattformarna för kokeri och blekeri på Metsä Board Husums automationsavdelning ger ökad driftsäkerheten, skalbarhet, flexibilitet, samt en bättre arbetsmiljö i kontrollrummet.

Om Metsä Board

Metsä Board är Europas ledande producent av falskartong gjord av färskfiber, världens ledande tillverkare av bestrukna white top kraftliners och en ledande pappersleverantör. De erbjuder förstklassiga lösningar för konsument- och butiksförpackningar, trycksaker och kontorsapplikationer.

Quote symbol

Med XLENTs design har underhållet av klienterna fått en avsevärd förbättring och vi har fått en driftsäker plattform att bygga vidare på.

Hans Östman, Automationsingenjör, Metsä Board

Håkan Näslund

Håkan Näslund

+46 70-555 11 88 Hakan.Naslund@xlent.se