Säkerställd IT-verksamhet

När Swedish Space Corporation (SSC) snabbt behövde rekrytera en ny CIO, kunde XLENT tillfälligt ta över rodret och säkerställa den dagliga IT-verksamheten.

Utmaning

SSC var i en situation där företagets CIO, som svarar för interna informationssystem, slutade innan den nya hunnit rekryteras. SSC behövde snabbt hitta en tillfällig lösning för att säkerställa kontinuitet i den operativa verksamheten.

Lösning

XLENT har med kort varsel kunnat tillsätta en interim CIO som har haft till uppgift att under fem månader säkra den dagliga IT-verksamheten hos SSC. XLENT har också utfört en genomlysning och analys av företagets IT-funktion för att skapa underlag till vidareutveckling.

Resultat

XLENT har säkerställt kontinuitet inom SSCs IT-verksamhet genom att kortsiktigt agera interim CIO. Vi  har därtill levererat en palett med konkreta idéer på hur SSC bör vidareutveckla sin IT-verksamhet. Under tiden för samarbetet har en ny, permanent CIO kunnat introduceras och rekryteras till SSC.

Om Swedish Space Corporation

Rymdbolaget utvecklar klingande raket-och ballongsystem inklusive experimentutrustning för forskning i tyngdlöshet. Fyrtio års erfarenhet av att designa omfattande rymduppdrag och leverera dem i omloppsbana har bildat en bas för SSC:s prioriterade områden inom satellitteknik, grön framdrivning och miniatyriserade framdrivningssystem. SSC är baserat i Sverige, men har på senare år etablerade representationskontor i Kina och Thailand. De övriga bolagen i SSC-koncernen (t.ex. LSE Space, Universal Space Network, SSC Chile) är dotterbolag till Rymdbolaget.

Quote symbol Stefan Gardefjord, VD, SSC

XLENT bidrog till att vi kunde säkra en kontinuitet inom vår IT-verksamhet. Samtidigt fick vi betydelsefulla, konkreta idéer om hur SSC bör vidareutveckla IT-verksamheten.

Stefan Gardefjord, VD, SSC

Johan Oldmark

Johan Oldmark

+46 733 982 315 Johan.Oldmark@xlent.se