Statsbidrag

Skolverket har i samarbete med XLENT tagit fram en portallösning som digitaliserar hanteringen av statsbidrag.

Utmaning

Skolverket ansvarar för att distribuera ett 70-tal olika statsbidrag. Det innebär att myndigheten varje år fördelar drygt sju miljarder kronor till olika skolor ute i landet. Tidigare skedde handläggningen manuellt, men för att göra processen mer effektiv, rättssäker och enhetlig fick Skolverket i uppdrag att digitalisera hanteringen av statsbidragen.

Lösning

XLENT verkar som scrum master och testledare för teamet som sköter utvecklingen av Skolverkets nya, digitala system. IT-systemet har byggts i Oracles ärendehanteringssystem BPM-suite, och Scrum är en metodik för systemutveckling som bygger på stafettliknande arbetsprocesser där scrumteamet jobbar i sprintar. Scrummodellen är utformad för att optimera flexibilitet, kreativitet och produktivitet. Som scrum master fångar XLENT in krav från Skolverket, sköter sprintplanering, samt coachar och vägleder utvecklingsteamet i sitt arbete.

Resultat

Tillsammans med XLENT har Skolverket tagit fram en portallösning som möjliggör digital handläggning av statsbidrag. En första produktionssättning av det nya systemet skedde i mars 2014. Nästa steg i projektet blir att även digitalisera skolornas ansökningar av statsbidrag.

Om Skolverket

Skolverket styr, stödjer, följer upp och utvärderar kommuners och skolors arbete med syfte att förbättra kvaliteten och resultaten i verksamheterna.