Strukturerat säljarbete

I samarbete med XLENT har Vitec Finans & Försäkring ökat sin försäljning och förbättrat sina kundrelationer.

Utmaning

Vitecs dotterbolag Vitec Finans & Försäkring ville skapa mer tid för sina kunder och finna nya vägar för arbetet med affärsutveckling. Utmaningen var att hitta en kompetent sälj- och marknadschef som under en period skulle kunna arbeta deltid med att träffa kunder och skapa innovativa affärsmöjligheter.

Lösning

XLENT har under 1,5 år bemannat Vitec Finans & Försäkring med en sälj- och marknadschef som kunnat jobba flexibelt enligt organisationens premisser. Under tiden för samarbetet har vår konsult varit ute mycket bland Vitecs kunder, men också arbetat med att identifiera nya affärsmöjligheter och lägga upp en struktur för uppföljningsarbete vid försäljning.

Resultat

Tack vare ett lyckat samarbete har Vitec Finans & Försäkring nu ett strukturerat säljarbete och en ökad orderingång. Under tiden för samarbetet har organisationen dessutom lyckats skapa närmare relationer med sina kunder.

Om Vitec

Vitecs affärsidé är att genom värdeskapande programvaror och service erbjuda kunder ett lönsamt och modernt verksamhetsstöd. Vitec fokuserar på utvalda branscher där de kan erbjuda specifika affärssystem som är mer kostnadseffektiva än lösningar som bygger på generella affärssystem. Dotterbolaget Vitec Finans & Försäkring erbjuder programvara som stödjer professionella ekonomiska rådgivare.

Quote symbol Patrik Fransson, vVD, Vitec Software Group

Med konsulthjälp från XLENT har vi lyckats skapa bättre ordning i vår försäljningsverksamhet, vilket ger oss goda förutsättningar för framtida affärer.
   

Patrik Fransson, vVD, Vitec Software Group

Per-Eric Spansk

Per-Eric Spansk

+46 733 988 700 per-eric.spansk@xlent.se