Trygg pensionsförvaltning

XLENT ser till att Kyrkans pensionskassas tjänster för pensions- och försäkringsadministration sköts på bästa sätt så att målet: rätt pension, till rätt individ, i rätt tid uppnås.

Utmaning

Att administrera Kyrkans pensionskassas tjänstepensioner är ett heltäckande och ansvarsfyllt uppdrag med allt från att registrera pensionsgrundande uppgifter och handläggning, till utbetalning och kundservice. Dessutom ska systemförvaltningen för hela processen hanteras. När Kyrkans pensionskassa skulle byta leverantör av tjänsten var utmaningen att hitta en pålitlig, flexibel och proaktiv leverantör som skulle kunna ta hand om hela åtagandet.

Lösning

XLENT vann upphandlingen gällande hela åtagandet och har sedan november 2013 administrerat Kyrkans pensionskassas tjänstepensioner. Tillsammans med Kyrkans pensionskassa har vi utvecklat goda rutiner för att driva, förädla och kvalitetssäkra arbetet. Vår kundservice har djup kompetens och lång erfarenhet av gällande pensionsavtal, och våra erfarna systemutvecklare jobbar kontinuerligt med att förvalta och vidareutveckla pensionskassans IT-system. XLENT jobbar med verksamheten utifrån ett långsiktigt helhetsperspektiv där vi prioriterar god kommunikation och ett tätt samarbete mellan alla olika intressenter såsom arbetsgivare, pensionärer och tredjepartsaktörer.

Resultat

I XLENT har Kyrkans pensionskassa fått en pålitlig leverantör med stor expertis inom pensionskassans alla områden. Kyrkans pensionskassa har på kort tid förbättrat viktiga processer och utvecklat en rad nya funktioner som exempelvis pensionsprognoser och en funktion kallad ”Mina sidor” där pensionstagare själva, via webben, bl.a. kan gå in och registrera sin pension.

Om Kyrkans pensionskassa

Kyrkans pensionskassa är Svenska kyrkans pensionskassa och ansvarar för tjänstepension och efterlevandeskydd för de som har varit, eller är verksamma inom svenska kyrkan. Totalt har över 67 000 personer tjänat in pensionsförmåner hos pensionskassan vars styrelse och fullmäktige är utsedda av både fackliga organisationer och företrädare för Svenska kyrkans arbetsgivare. På detta sätt säkerställs att allas intressen blir belysta och beaktade.

Quote symbol Anders Granberg, VD, Kyrkans pensionskassa

Tillsammans med XLENT har vi på kort tid utvecklat vårt IT-system och förbättrat vår service till pensionstagarnas arbetsgivare.

Anders Granberg, VD, Kyrkans pensionskassa

Harriet Wikström

Harriet Wikström

+46 706 741 790 Harriet.Wikstrom@xlent.se