Verksamhetsanpassade IT-system

XLENT ansvarar för utveckling och förvaltning på lokala IT-stöd för Ericsson, Cables & Interconnect.

Utmaning

Ericsson, Cables & Interconnect i Falun och Hudiksvall utvecklar och levererar produkter och system för telekommunikations- och kraftnät. Den specifika verksamheten kräver ofta specialanpassade, produktionsnära IT-system som inte finns som standardsystem i tjänstekatalogen för Ericssons centrala IT-organisation. Dessa funktionella krav behöver då realiseras med hjälp av verksamhetsanpassade IT-system lokalt på plats i fabrikerna. En annan utmaning är att se till att verksamhetens IT-stöd alltid fungerar.

Lösning

XLENT bemannar Ericsson Cables & Interconnect med systemutvecklare och systemförvaltare som ansvarar för utveckling och förvaltning av fabrikernas lokala IT-stöd. Våra konsulter arbetar nära verksamheten och har god kännedom om de lokala IT-systemen. Under tiden för samarbetet har vi varit med och tagit fram ett stort antal nya verksamhetsanpassade IT-system. Arbetet med systemutveckling har skett i agila processer, vilket säkerställt att de slutprodukter som tagits fram alltid varit väl testade och uppfyller de specificerade lokala verksamhetskraven. Själva systemförvaltningen sker lokalt men arbetet är väl integrerat med Ericssons centrala processer för förvaltning och förändringshantering.

Resultat

I XLENT har Ericsson Cables & Interconnect fått en lokal, pålitlig och kostnadseffektiv samarbetspartner, som alltid sätter verksamheten först. Tillsammans har vi tagit fram ett stort antal nya IT-system som effektiviserar verksamheten. Däribland lagerhanteringssystem för materialdukning, system för budgetarbete och offertgenerator för marknadsavdelningen.

Om Ericsson

Ericsson är en av världens största tillverkare av utrustning för att bygga nätverk för mobil kommunikation. Det är ett svenskt telekommunikationsföretag med internationell inriktning som grundades 1876.

Quote symbol Claes Ljung, Director Operational Development and ICT, Ericsson

XLENT har skött sitt uppdrag på ett mycket bra och beundransvärt sätt. De har byggt hållbara tilläggsfunktioner som har haft mycket lågt underhållsbehov.

Claes Ljung, Director Operational Development and ICT, Ericsson

Lennart Sundh

Lennart Sundh

+46 703 766 828 lennart.sundh@xlent.se