Web operations

Vattenfall har ingått ett långsiktigt samarbete med XLENT gällande digital kommunikation.

Utmaning

Vattenfall har cirka 33 000 anställda och driver verksamhet i flera olika länder vilket ställer höga krav på företagets interna och externa kommunikation. Arbetet med de digitala kanalerna, som sköts efter en central förvaltningsmodell, varierar under året vilket gör att även personalberoendet skiftar.

 

Variationerna i arbetsbelastningen gjorde att Vattenfall behövde hitta ett mer flexibelt system för bemanning. Utmaningen var att bättre kunna hantera perioder av extra mycket jobb samt att effektivisera och stärka den digitala kommunikationen på såväl intranätet som på hemsidans sälj- och informationsinriktade delar. Alla med olika inriktningar, målgrupper och utmaningar.

Lösning

För att säkerställa rätt kompetens och vara flexibla för att hantera peakar och projekt behövde Vattenfall en partner, de gick därför ut med en upphandling gällande ”Web operations”. XLENT vann upphandlingen vilket innebär att vi kommer jobba med Vattenfall de närmsta åren. Det är ett långsiktigt samarbete där vi efter behov bemannar Vattenfalls dagliga verksamhet med webbredaktörer, webbdesigners och teknisk kompetens. Vi bidrar dessutom med rådgivning och projektledning vid olika webbprojekt.

Resultat

I XLENT har Vattenfall hittat en lyhörd och pålitlig samarbetspartner med bred kunskap inom webbområdet. Samarbetet gör det möjligt för Vattenfall att anpassa webbens operationella bemanning efter behov samt att kostnadseffektivisera den dagliga verksamheten. XLENTs kompetenta IT-konsulter bidrar även proaktivt i arbetet med att förbättra intranätet och de externa webbplatserna.

Om Vattenfall

Vattenfall är en av Europas största elproducenter och den största värmeproducenten. Koncernen med cirka 33 000 anställda producerar el och värme från sex energislag: vindkraft, kärnkraft, naturgas, biomassa, kolkraft och vattenkraft. Moderbolaget, Vattenfall AB, ägs till 100 procent av svenska staten.

 

 

Artikelbild: Hans Blomberg

Quote symbol Birgitta Ekman Lissgärde, Head of Internal web, Vattenfall

Med XLENT har vi fått ett bra avtal både pris- och kvalitetsmässigt. XLENT är kundfokuserade och levererar alltid i tid, vårt samarbete är väldigt framgångsrikt.

Birgitta Ekman Lissgärde, Head of Internal web, Vattenfall

Lina Björklund

Lina Björklund

+46 708 77 80 70 Lina.Bjorklund@xlent.se