Principer Innovationskultur

5 principer för att skapa en innovationskultur

I det tidigare industrisamhället var en organisations främsta konkurrensfördel att vara förutsägbar för sin omgivning och spela på säkra kort. Dagens samhälle ställer andra krav, både på organisationer och individer.

Det är nya förutsättningar, andra kompetenser och egenskaper som blir betydelsefulla. Detta är viktigt att förstå i ett affärsklimat där, precis som i naturen, det bara är de bäst anpassade som överlever.

Grunden i att skapa ett klimat som främjar innovation och tillväxt är motsatsen till det traditionella sättet att organisera en verksamhet. Ända sedan Henry Fords dagar har verksamheter styrts genom att berätta för människor vad de skall göra, hur de skall göra det och vad man förväntar sig att resultatet blir. Traditionella styrmodeller bygger på denna princip, vilket i dagens affärsvärld kan vara direkt förödande.

Konkurrenskraft  

Den verkliga källan till framgång är att göra tvärtom: att få människor att tänka på ett visst sätt utan att de för den skull skall bete sig på ett förutsägbart sätt. Det går nämligen inte att varken kontrollera organisationer eller isolera ekonomiska system och planera dem långt i förväg.

Innovationskraft  

Människan har skapat ekonomin och därmed byggt in sin egen komplexitet i den, men har svårt att själv förstå komplexiteten. Detta är inget nytt! Redan på 50-talet började forskaren Herbert Simon ifrågasätta detta genom att ta in mänsklig komplexitet i den ekonomiska modellen. Trots detta lever många organisationer kvar i det gamla sättet att tänka, från en tid när värde skapades inom eller mellan organisationer genom ett stafettliknande samarbete vid framställning av en produkt.

För att lyckas skapa värde i dagens komplexa värld krävs istället ett klimat som främjar innovation och kreativitet. Vi har tagit fram fem principer som hjälper dig som ledare att odla en kultur som ger människor förutsättningar att börja agera på detta sätt.

De fem principerna:  

  • Platt hierarki med starkt ledarskap  
  • Psykologisk trygghet  
  • Tillsammansskapande  
  • Vilja att experimentera, på ett disciplinerat sätt  
  • Tolerans för misslyckande, vi testar! 

Är du nyfiken på att fördjupa dig i dessa principer och hur man kan nyttja kraften i varje beståndsdel i sin organisation? Då är du varmt välkommen att höra av dig till hanna.lundberg@xlent.se.