MOBILA LÖSNINGAR

METODER & VERKTYG

AFFÄRSKRITISK WEBB

TEST & TESTLEDNING

SYSTEMUTVECKLING

STRATEGI

PROJEKTLEDNING

INFRASTRUKTURTJÄNSTER

https://www.xlent.se/it-consulting/tjanster/it-management/business-digitalization-digital-transformation/

INNOVATION OCH FÖRÄNDRING

INTEGRATION

LEDNING OCH STYRNING

ARKITEKTUR

KUNDHANTERINGSLÖSNINGAR

FÖRVALTNING

XLENT är en stolt IT-konsultorganisation med lokal förankring.

Vi kombinerar det stora företagets styrka och förmåga med det lokala företagets närhet och engagemang.


XLENT strävar mot 50-50 bland kvinnor och män

Nyhet/

XLENT strävar mot 50-50 bland kvinnor och män

XLENT sätter mål för att nå en jämn fördelning mellan kvinnor och män inom bolaget. Det är en prioriterad och viktig utmaning att aktivt arbeta för en dynamisk arbetsplats och en kultur där det ska vara en självklarhet att andelen kvinnor och män är lika stor inom alla positioner.

Ständig beredskap

Referens/

Ständig beredskap

XLENT i Örnsköldsvik agerar IT-support åt ett av Europas största pappers- och massabruk.

Maria om XLENT

Medarbetare/

Maria om XLENT

På XLENT finns en fantastisk kombination av extremt kompetenta kollegor och en familjär och entreprenöriell anda.