MOBILA LÖSNINGAR

METODER & VERKTYG

AFFÄRSKRITISK WEBB

TEST & TESTLEDNING

SYSTEMUTVECKLING

STRATEGI

PROJEKTLEDNING

INFRASTRUKTURTJÄNSTER

https://www.xlent.se/it-consulting/tjanster/it-management/business-digitalization-digital-transformation/

INNOVATION OCH FÖRÄNDRING

INTEGRATION

LEDNING OCH STYRNING

ARKITEKTUR

KUNDHANTERINGSLÖSNINGAR

FÖRVALTNING

XLENT är en stolt IT-konsultorganisation med lokal förankring.

Vi kombinerar det stora företagets styrka och förmåga med det lokala företagets närhet och engagemang.


Samarbete med Ystads kommun

Nyhet/

Samarbete med Ystads kommun

XLENT har fått förtroendet av Ystads kommun att bli deras strategiska samarbetspartner och tillsammans vidareutveckla och driva deras externa och interna webblösningar framåt.

Riktad medlemskommunikation

Referens/

Riktad medlemskommunikation

Sedan SATS ELIXIA kartlagt beteendet för alla sina medlemmars behov och träningsmönster har de kunna öka relevansen, räckvidden och trovärdigheten i kommunikationen med sina medlemmar.

Maria om XLENT

Medarbetare/

Maria om XLENT

Inom XLENT tar vi vara på vår lokala marknad med dess kunder och medarbetare, men vi tappar aldrig greppet om helheten och ser till att ta vara på och samverka inom hela vårt företag. Jag tycker det här formuleras väldigt bra genom vår gemensamma devis:”XLENT är en stolt IT-konsultorganisation med lokal förankring. Vi kombinerar det stora företagets styrka och förmåga med det lokala företagets närhet och engagemang”.