MOBILA LÖSNINGAR

METODER & VERKTYG

AFFÄRSKRITISK WEBB

TEST & TESTLEDNING

SYSTEMUTVECKLING

STRATEGI

PROJEKTLEDNING

INFRASTRUKTURTJÄNSTER

https://www.xlent.se/it-consulting/tjanster/it-management/business-digitalization-digital-transformation/

INNOVATION OCH FÖRÄNDRING

INTEGRATION

LEDNING OCH STYRNING

ARKITEKTUR

KUNDHANTERINGSLÖSNINGAR

FÖRVALTNING

XLENT är en stolt IT-konsultorganisation med lokal förankring.

Vi kombinerar det stora företagets styrka och förmåga med det lokala företagets närhet och engagemang.


Förstärkt kompetens med rekrytering av nyanlända

Nyhet/

Förstärkt kompetens med rekrytering av nyanlända

XLENT tror på mångfald i arbetslivet och har därför engagerat sig i Novare Potentials program som hjälper nyanlända in i yrkeslivet. Under hösten anställde XLENT fyra nya medarbetare och ser hur initiativet att aktivt anställa talanger med olika bakgrund på flera sätt berikar arbetsplatsen.

Nu digitaliserar vi svensk elitfotboll!

Referens/

Nu digitaliserar vi svensk elitfotboll!

För oss som medlemsorganisation och kundägare krävs en lösning som gör att vi kan kapitalisera och själva ha kontroll över vår data. Det har XLENT hjälpt oss att förverkliga.” - Jon Ola Bergaplass, SEF

Lennart om XLENT

Medarbetare/

Lennart om XLENT

Vi är prestigelösa och har en platt organisation med familjär kultur, som drivs av en stark entreprenörsanda. Alla har möjlighet att påverka, vilket är viktigt för mig. Eftersom vi har ett bra samarbete mellan enheterna inom XLENT, finns det möjligheter till intressanta uppdrag i hela Sverige.