Unibake Xlent

Global utrullning av budget- och prognosmodell

Lantmannen Unibake har genom att implementera koncerngemensamma verktyg och processer underlättat samarbetet mellan länder samt effektiviserat och kvalitetssäkrat sin budget och prognosprocess.

Utmaning

Unibake är en bagerikoncern med verksamhet i 21 länder och är en del av kooperativet Lantmännen. De har tidigare inte haft någon koncernövergripande lösning för budget och prognosering, utan varje land/organisation har arbetat på olika sätt. De insåg att de befintliga, manuella Excel-lösningarna, har varit både tids- och resurskrävande och behövde hjälp med att effektivisera och centralisera denna affärskritiska process. 

Lösning

XLENT har i samarbete med Unibake tagit fram en koncerngemensam lösning för Budget och Prognos, byggd i IBM Planning Analytics. Denna lösning omfattar säljprognoser på artikelnivå och kundgrupp, kostnadsställe, prognos samt resultaträkning. De har även direkta kopplingar till ERP masterdata, demand-forcasting/S&OP och Power BI. Utöver detta kan de även direktrapportera till koncernmodern Lantmännen.

Resultat

Verksamheten har nu enhetliga koncerngemensamma 'way of working' och processer som minskat personberoende. Man har infört verktyg och processer för alla länder som i sin tur leder till högre kvalitet samt färre manuella steg. Koncernen kan dessutom stötta dotterbolagen i större utsträckning nu.

Om Lantmännen Unibake

Lantmännen Unibake är en av Europas största bagerikoncerner med 36 bagerier i 21 länder. Unibake marknadsför sina bageriprodukter till detaljhandel och livsmedelsmarknader på mer än 60 marknader runt om i världen. 

Unibake ingår i Lantmännen som är ett kooperativ och Norra Europas ledande aktör inom lantbruk, maskin, bioenergi och livsmedel. Lantmännen ägs av 18 000 svenska lantbrukare, har 10 000 anställda, har verksamhet i ett 20-tal länder och omsätter 60 miljarder SEK på årsbasis.

Kund

Lantmännen Unibake

Projekttyp

Planning Analytics

Kontakt

Kundens ord:

“Vi började arbeta med XLENT för att bygga en lösning för finansiell planering baserad på IBM Planning Analytics. Under projektet upplevde vi att XLENTs konsulter hade utmärkt teknisk kompetens kombinerat med stor affärsförståelse och därför hjälper de oss nu även i andra projekt.”

Martin Schweinberger Unibake