Abro Lanserar Digitala Foljesedlar (1)

2021-06-09

Åbro lanserar digitala följesedlar

Åbro har i samarbete med XLENT digitaliserat arbetsflödet för distribution av sina varor och under våren lanserat projektet Digitala Följesedlar.

Nu kan Åbros chaufförer utföra varje steg i leveransprocessen digitalt via en app, allt från kontroll av lastat och levererat gods, avvikelsehantering, hantering av returgods till signering av följesedeln.

Tidigare har arbetsflödet inneburit en omfattande hantering av utskrivna följesedlar på papper. Digitaliseringen av processen ersätter, förutom det fysiska pappret, även flera andra manuella steg som har varit resurskrävande för både chaufförer och övrig personal hos Åbro. 

Vi tyckte att det var dags att ta ett kliv framåt i vår utvecklingsresa, både genom att digitalisera och förenkla våra processer men också ur en miljöaspekt och minska användandet av alla de pappersföljesedlar som krävts tidigare, berättar Lotta Ek som är Distributionschef på Åbro.

XLENT i Östergötland har samarbetat med Åbro i många år och i det här projektet har ett flertal personer varit inblandade. Dessutom hade XLENT möjligheten att ta in studenten Josefin som under sitt exjobb arbetade med UX design och UX tester för appen till slutanvändarna.

Slutanvändarna, de chaufförer och personal som dagligen ska jobba i appen, var tidigt med i utvecklingsprocessen.

Att vi fått möjlighet att komma nära slutanvändarnas verkliga behov och önskemål i ett tidigt skede av projektet har varit mycket värdefullt. Användarna har från början vetat hur appen kommer att se ut och fungera och har själva varit mycket engagerade. Det har varit avgörande för det positiva utfallet både i utvecklingsfasen och vid driftsättningen, säger Anders Lothigius, Projektledare från XLENT.

I början av april driftsattes appen succesivt med några användare i taget och sen maj har samtliga chaufförer i Vimmerby använt appen fullt ut vid distribution av varor till Åbros kunder.

Redan i uppstartsfasen föll bitarna på plats snabbt. Engagemanget har varit högt från alla som varit inblandande, vår IT-avdelning, XLENT och alla avdelningar som arbetar med transport och fakturering på ett eller annat sätt. Jag är mäkta imponerad, alla ska verkligen ha beröm! avslutar Lotta Ek, Distributionschef på Åbro som varit med i projektet från start till mål.

Besök www.abro.se för att se mer om verksamheten.