Konsulttryggheten (1)

Att drivas och trivas som konsult

Vad betyder konsulttrygghet? Och hur bemöter man rädsla och förutfattade meningar om konsultrollen? Vår kollega Jenny Hyrelius delar med sig av sina tankar och myter kring rollen som konsult.

Sedan jag började på XLENT har jag fått möjligheten att engagera mig i rekrytering. Det har givit mig chansen att träffa nya människor och gamla bekanta för att erbjuda dem möjlighet att bli mina kollegor, ett superspännande arbete med många fina dialoger. Ibland möts jag dock av en rädsla av att vara konsult - något som jag tycker är obefogat. 

Att hitta rätt uppdrag 

Den vanligaste oron är osäkerheten kring uppdrag och att man under rekryteringsprocessen inte vet vilket uppdrag man kommer få.  Det är även en utmaning för arbetsgivaren vid anställning, då man sällan har chansen att rekrytera en person till ett specifikt uppdrag då kundens behov oftast behöver fyllas snabbare än tiden det tar att rekrytera.  Det är då viktigt att arbetsgivaren, tillsammans med medarbetaren, arbetar för att hitta rätt uppdrag som passar medarbetaren, kopplat till medarbetarens erfarenhet, kompetens, möjlighet att resa och i vilken riktning man som konsult vill utvecklas professionellt. Rätt person på rätt plats är helt avgörande för alla parter. Det ger både hållbara medarbetare och långsiktiga relationer med kunden.  

En stor fördel med att vara konsult är om du blir nyfiken på något nytt har du möjligheten att byta uppdrag utan att behöva byta arbetsgivare. Det blir ingen stor grej utan är en naturlig del i rollen som konsult. 

Mångfald 

Det finns ibland också en uppfattning att man som konsult behöver ska vara expert inom ett eller flera områden. Men även inom konsultbranschen finns behov av både nyutexaminerade studenter och experter med lång erfarenhet från arbetslivet. Mångfalden i en konsultorganisation är viktig för att kunna lära av varandra, utmana och utveckla varandra, erfaren som nyexaminerad. Konsultorganisationer som lyckas bra arbetar aktivt med mångfald, inkludering och delaktighet för att bygga en hög grad av trygghet och självtillit inför att ta sig an nya utmaningar.  

Gemenskap 

“Jag vill vara en del av den verksamhet jag jobbar i" är ibland också ett argument för att inte blir konsult. Men i konsultrollen har du förmånen att ha både en arbetsgivare och en uppdragsgivare och därmed dubbelt ledarskap som coachar dig och dubbelt så många härliga kollegor att teama med. Skulle du köra fast, behöva bollplank eller hjälp av någon med en annan erfarenhet, information eller kunskap i uppdraget mot kund så har du i en välskött konsultorganisation uppbackning av många hjälpsamma kollegor. Som konsult har du också privilegiet att ha en ledare med fullt fokus på sin produkt och företagets viktigaste tillgång, det vill säga dig! Ledare som ser individen framför konsulten och ger det stöd du behöver för att själv kunna utvecklas, utmanas och våga ta för dig. Det är då du som individ blir trygg i dig själv, lyfter och vågar göra det du är bäst på ute hos kund. 

Teamkänsla i konsultbolaget 

Dessutom hamnade jag som konsult på just XLENT, där jag ges möjlighet att bidra till att driva det lokala bolaget tillsammans med mina fantastiska XLENTa kollegor.  Bolagets platta organisation och kultur skapar förutsättningar för delaktighet och ger mig möjlighet att få utlopp för mitt entreprenörskap. Genom att samlas kring detta arbete skapar vi en familjär och stark teamkänsla inom bolaget.  

Att få vara mig själv 

Jag har tidigare jobbat som konsult och därefter som direktanställd och insåg efter bara några år att jag längtade tillbaka till konsultrollen. Det som jag längtade tillbaka mest till som konsult var tryggheten i att få vara mig själv. Jag anlitas som expertis inom de områden som jag kan och trivs med eller vill utvecklas mot! Jag får chansen att bygga upp erfarenheter genom olika uppdrag, hos olika kunder och inom olika branscher. Med tiden ger det mig ett brett perspektiv. Det breda perspektivet och erfarenheten skapar en stabil grund för mig att stå på i uppdragen och som kommer kunden väl till nytta.  

Jenny har jobbat som konsult i 19 år och har varit på XLENT sedan 2020. Hon arbetar på XLENT i Östergötland där hon stöttar våra kunder, oftast i roller som förvaltningsledare och teamlead.

Kontakt