Bornholmsstugan Xlent Bygger Spel

2019-11-19

Bornholmsstugan lanseras - en ny app för lästräning

Nu lanseras en ny app i Bornholmsmodellen-serien av grundaren Ing-Read AB. XLENT har både stått för utveckling och speldesign av det pedagogiska barnspelet.

Bornholmsmodellen® kom första gången ut 1994 och har sedan dess stimulerat Uppföljare till bästsäljaren Bornholmslek

Bornholmsstugan är en uppföljare till Bornholmslek, som är en av Sveriges bäst säljande appar i kategorin utbildning. Bornholmsstugan kombinerar läsning av enstaka ord och läsförståelse. Syftet är att öva upp läsflytet på ett roligt sätt som ger motivation att vilja läsa mer. Utmärkande för de båda apparna är att de bygger på vetenskaplig grund och en teoretisk syn på läsning, där grundförutsättningen för en säker läs- och skrivutveckling är att förstå sambandet mellan bokstav och språkljud.

 Det har varit spännande att kunna tillämpa min teoretiska kunskap om läsinlärning för att göra pedagogiska appar som tillsammans med annat pedagogiskt material hjälper och motiverar barnen till att läsa, säger Ingrid.

Koncept och speldesign framtaget tillsammans med XLENT

 XLENT var involverade i föregångaren och har sedan dess haft ett nära samarbete med grundaren Ingrid. Hon kom med en idé om hur det nya spelet skulle fungera och tillsammans tog XLENT & Ingrid fram konceptet till en speldesign. 

Efter samarbetet med vidareutvecklingen av min första app Bornholmlek var det ett lätt val att fortsätta jobba med XLENT. Här fann jag den kompetens och engagemang som jag sökte, fortsätter Ingrid.

XLENT har bidragit med kompetens inom utveckling, speldesign och spellogik medan Ingrid har stått för de pedagogiska aspekterna av spelet. Flera av XLENTs medarbetare i Umeå har varit involverade i utvecklingsprocessen, allt från projektledning till utveckling, design och test – ett teamwork med stort engagemang och hårt arbete.

Det har varit ett väldigt roligt, utmanande och lärorikt projekt. Största utmaningen har varit att kombinera bra spelflöden med det pedagogiska tänket som också ska vara roligt, vilket jag tycker vi har lyckats med!, säger Lisa Mörtsell som arbetat med design, animering och delar av utveckling i projektet.

Bornholmsstugan finns att ladda ned både på App Store och Google Play 
barns språkliga medvetenhet och gjort dem läsberedda. Grundaren Ingrid Häggström, Ing-Read AB har sedan dess arbetat för att utveckla modellen med bland annat appar och spel som komplement till Bornholmsmodellens språklekar.