Driva Crm Projekt Kostnadseffektivt

Driv projekt kostnadseffektivt – tre saker att tänka på

En projektbudget vill man ska användas så effektivt och ändamålsenligt som möjligt. Med proaktiv planering för alla faser, redan från start, finns det möjlighet att till och med halvera de långsiktiga kostnaderna. Här är tre saker som är bra att tänka på för att uppnå ett CRM-projekt i sin fulla potential.

1. Få med alla kostnadsdrivare

När man räknar på budgeten för ett CRM-projekt är det viktigt att få med alla kostnadsparameterar som täcker in alla faser i projektet, från start till slut. En kostnad har ofta flera kostnadsdrivare och genom att kartlägga dessa kan man säkerställa en långsiktig kostnadseffektivitet.

2. Ta fram en fast budget och tidsplan

Genom att slå fast de viktigaste kraven i det inledande stadiet av projektet går det att utifrån budget avgöra vilka funktioner som är prioriterade genom att väga vikten av funktion mot investeringskostnaden. Med hjälp av en timebox-modell är det enkelt att prioritera under resans gång och anpassa de valda funktionaliteterna efter den fastlagda budgeten. Här är det viktigt att våga ifrågasätta de egna kraven, alla funktioner som man först vill ha med kanske inte behövs. Med en timebox kan man hålla en fast budget. 

3. Glöm inte de egna personalresurserna

En annan viktig sak att tänka på redan från start är att inte glömma bort den egna personalen i planeringsstadiet. Ungefär 20 till 30 procent utöver den angivna projekttiden kommer att behöva avsättas för den egna personalen och interna resurser. Det krävs även att man från start aktivt arbetar med att informera och engagera den egna personalen så att man bäddar för en så smidig och kostnadseffektiv administrering som möjligt.

Redan i det inledande stadiet av projektet är det viktigt att börja fundera över den slutgiltiga förvaltningsfasen och göra upp en plan för hur man på bästa sätt kan uppnå kostnadseffektivitet i det långa perspektivet. Att till exempel se över alternativen för en molnbaserad tjänst eller en traditionell installation på egna servrar kan främja långsiktig kostnadseffektivitet även efter att projektet är slutfört och det nya systemet är på plats.

Vill du veta mer om hur man uppnår kostnadseffektivitet i ett CRM-projekt? Kontakta Alf!

Kontakt