Tryggstartisverige Xlent

2022-06-20

En trygg start i Sverige hjälper flyktingar från Ukraina till ett tryggt första boende

Initiativet En trygg start i Sverige är ett samverkansprojekt mellan Beredskapslyftet, Rädda Barnen och Stockholms Stadsmission som tillsammans med Airbnb.org hjälper de som flyr från Ukraina till Sverige att hitta ett tryggt första boende.

Genom initiativet En trygg start i Sverige kan privatpersoner som vill öppna upp sina hem åt en ukrainsk familj som flytt till Sverige, registrera ett tillfälligt boende via airbnb.org, som är en ideell del av airbnb. 

Beredskapslyftet initierade projektet, i ledning av Malin Crona som agerat beställare mot XLENT och övriga samarbetspartners. Beredskapslyftet är en ideell förening grundat av rekryteringskoncernen Novare. 

Novare och XLENT har haft ett nära samarbete med de senaste 6 åren. Bolagen delar samma värderingar och arbetssätt så när Beredskapslyftet behövde en partner med IT kompetens så var XLENT den första vi ville ställa frågan till, berättar Malin. 

När XLENT fick frågan om man kunde vara med och bidra i utvecklingen av en säker registreringssida för ukrainare som behöver tillfälligt boende i Sverige, tog sig Magnus Widerberg på XLENT an projektet pro-bono. Under projektets gång har Magnus haft ett nära samarbete med främst Malin Crona från Beredskapslyftet och Lena Windahl från Rädda Barnen och strax efter påsk kunde sidan gå live. 

På registreringssidan kan ukrainska familjer fylla i en ansökan om ett tillfälligt boende i Sverige och vilka behov de har, redan innan de lämnat landet, för att sedan matchas ihop med privatpersoner i Sverige som öppnat sina hem. Där kan privatpersoner i Sverige även ansöka om att bli kontaktperson till ukrainska familjer och hjälpa till med praktiska frågor och stöd. 

Det kändes väldigt bra att kunna bidra till ett gott syfte och hjälpa med den kunskap jag har inom webbutveckling för att ta projektet i mål, säger Magnus Widerberg 

Några veckor in i projektet minskade prognosen för hur många flyktingar som förväntades komma till Sverige, vilket ledde till att Migrationsverket kunde erbjuda boenden i större delar av Sverige, men Stockholm var en trång sektor dit många ville. Där har ”En trygg start i Sverige” varit ett komplement till Migrationsverket och hittills har man hjälpt över 100 familjer att hitta boende och kontaktpersoner som har hjälpt till med praktiska frågor och stöd som behövs när man är ny i Sverige. 

Läs mer på: www.tryggstartisverige.se 

Foto: Magnus Widerberg, XLENT och Malin Crona, Beredskapslyftet