Teamtreprenör Insikt Xlent

Entreprenör, Intraprenör eller Teamtreprenör?

Med all rätta lyfts ofta entreprenörskap fram som en viktig anledning till Sveriges framgång som innovativt och välmående land i framkant av teknik och forskning. Att ha ett företagsklimat som gynnar entreprenörer är viktigt för att kontinuerligt skapa nya innovationer som leder till fler exportsuccéer men också fler jobb på svenska arbetsmarknaden. Den debatten är ständigt aktuell och är väldigt viktig för Sveriges framtid.

Bredda synen på entreprenörskapet

Jag tycker däremot att bilden av entreprenörskap och entreprenören har blivit alltför stereotyp och ensidig. Man kan vara entreprenör eller ha ett entreprenörsdriv utan att för den delen vara den som säger upp sig från sin fasta anställning för att till 110% satsa passionerat och målinriktat på sitt eget företag och idé. Vi behöver vara mer öppna för att det finns en bred skala av entreprenörskap som alla företag behöver vårda och ta till vara.

På samma sätt som ett bra företagsklimat, i ett större perspektiv, är viktigt för Sverige är en företagskultur och ett ledarskap som underlättar för entreprenörskap inom organisationen viktigt för det enskilda företaget. Man pratar om att lyfta fram intraprenören. Intraprenörer är anställda som agerar som entreprenörer inom ett företag och tar ansvar och driver utveckling till förändring och innovation. Intraprenören är viktig och kanske speciellt viktigt för större företag och organisationer som jobbar med avancerad teknik eller forskning. Intraprenören förtjänar definitivt större uppmärksamhet och fokus i debatten om entreprenörskap.

Både entreprenören och intraprenören beskrivs som personen som tar eget ansvar och själv driver på förändring, utveckling och innovation. I båda dessa beskrivningar finns någon som jag tycker glöms bort. Lagspelaren med en stark entreprenörsådra har, p.g.a. fokus på individen, svårt att identifiera sig med något av dessa två epitet.

För den entreprenöriella lagspelaren är samarbetet på väg till målet en viktig process i att finna den bästa utvecklingen för företaget. Lagspelaren värdesätter mer att få utveckla och förbättra idéer tillsammans med andra än att själv lyckas som entreprenör. Att få hjälpa till att förverkliga andras idéer eller se bättre versioner av sina egna idéer bli slutförda av andra, är målet för teamtreprenören. 

Likt ett fotbollslag, där ingen spelare kan vinna matchen själv utan där endast ett bra lagspel mellan alla spelare på planen kan göra att de besegrar det "på pappret" bättre laget, arbetar teamtreprenörerna för att företaget ska nå sin fulla potential tillsammans med alla medarbetare. För mig är det det här vi menar när vi beskriver XLENT som ett "entreprenörsdrivet bolag".

Gemenskapen och sammanhållningen som följer av ett högt förtroende till varandra, prestigelöshet, öppenhet och att jobba tillsammans mot gemensamma mål är det som driver och inspirerar mig. Framgång är så mycket mer värd om man kan dela den med andra!

Har du några insikter eller tankar kring entreprenörskap och vad det betyder för dig? Hör gärna av dig!

Kontakt