Design Thinking

Fem steg i processen för design thinking

Design thinking, ett trendigt uttryck inom UX-världen – men vad innebär det egentligen? Och vad kan det göra för din organisation? Vi reder ut begreppet!

Alla har vi varit där. Vi har ett problem som vi MÅSTE lösa, men det är alldeles för löst definierat och/eller komplext nog att lösningen inte är helt självklar. Och hur vet vi att lösningarna vi tar fram kommer gynna oss och slutanvändarna när allt är sagt och gjort? Det är här design thinking kommer in i bilden.  

Design thinking är ett arbetssätt som sätter strålkastaren på människan, för självklart ska vi designa för våra användare! Eller, hur är det nu? Handen på hjärtat, när skrev ni sist en kravspec. utifrån användarnas behov och önskemål snarare än organisationens? Man får inte glömma att bakom ett affärsbehov så finns det alltid ett mänskligt behov, och hur identifierar och tillfredsställer vi det på bästa sätt? 

Design thinking hjälper oss att tänka utanför ramarna. Så här kan ni implementera det tänket i er organisation: 

Steg 1: Empatisera med era användares behov 

När man ska förstå mänskliga behov finns det helt enkelt inget bättre sätt än att prata med användarna. Att utgå från sina egna antaganden om användarna är att tänka INNANFÖR ramarna, utmana invanda tankesätt och fördomar genom att prata med de som faktiskt använder er produkt. Detta är även viktigt för tillgänglighet, vad vet ni om de personer som använder er tjänst genom exempelvis endast tangentbord eller skärmläsare?  

Steg 2: Definiera era användares behov 

Efter steg ett så är det dags att samla ihop all data. I det här skedet bör ni kunna identifiera ett antal kärnbehov baserat på användarnas input. Dessa behov kan sedan sammanfattas i en eller flera personas som hjälper arbetet att behålla användarfokuset framåt. Föreställ er att i en sprintplanering kunna referera till personan ”Kalle” eller ”Eva” när ni väljer vilka ärenden som ska priorieras i nästa sprint. ”Kalle som representerar majoriteten av våra kunder skulle behöva kunna byta lösenord på ett enklare sätt, hur löser vi det?” 

Steg 3: Generera idéer – Brainstorming 

Nu, när vi förstår våra användare kan vi enklare bortse från våra egna antaganden, tänka utanför boxen och ta fram innovativa idéer och lösningar som gör livet bättre för våra slutanvändare – och i längden för oss själva. Nöjda användare är självklart en god affär, ju mer nöjda de är desto större chans är de återkommer. Och varför ska det vara mer krångligt än vad det behöver vara?  

Steg 4: Prototyping 

Lämna inte lösningarna i idé-rymden, utvärdera dem genom att skapa prototyper! Hitta den bästa lösningen genom att skapa billiga, nedskalade versioner som snabbt kan testas (se nästa steg). Det kan vara allt från enkla pappersprototyper till interaktiva wireframes. Vi har en artikel om prototyping du kan läsa här! 

Steg 5: Testa era lösningar! 

Utvärdera era lösningar, och glöm inte att strålkastaren är på människan bakom affärsbehoven. Ta in användare för att hjälpa till med utvärderingar, låt dem prova era lösningar och lyssna till vad de har att säga. En idé kan verka fin på pappret men när en användare väl får testa lösningen får ni veta om det kommer hålla eller inte i produktion.  

Design thinking är ett iterativt och agilt arbetssätt och resultatet av dessa fem steg kan bli:

  • Att ni går vidare med en bra lösning som är förankrat i användarbasen 
  • Att ni behöver tänka om 
  • Att ni hittar problem som dolde sig under ytan och behöver lösas

Att lösa problemen i det här stadiet är mycket billigare än efter produktionssättning. Föreställ er vad det kan kosta att inse att man behöver tänka om och göra annorlunda efter en vecka i ”pappersstadiet” snarare än efter månader av utveckling. 

Inom XLENT har vi kompetens inom Design thinking, User research och UX. Vi kan designa, utföra och analysera användartester för att maximera förståelsen för era slutanvändare samt ta fram kreativa lösningar och skapa prototyper i program så som Adobe XD och Sketch. Låt oss hjälpa er ta fram de bästa lösningarna för er produkt eller tjänst! 

Hör av er om ni är nyfikna på hur vi på XLENT kan hjälpa er att skapa hållbara lösningar, anpassat för era användare.

Kontakt