Lyckat Crm Projekt Tillsammans

Mot ett lyckat CRM-projekt – konkreta framgångsfaktorer

Ta del av fyra framgångsfaktorer som hjälper dig med ett lyckat CRM-projekt.

Företag med många olika avdelningar och enheter vill konfigurera sitt CRM-system med olika typer av stöd för hela verksamheten. Ett standardsystem tillgodoser helt enkelt inte en tillräckligt specifik lösning. Däremot kan många​ ​olika lösningar som stöttar hela företaget ingå i ett och samma CRM-system – från kursansökningar, bokningar, ärende till ekonomi, offerter, nyhetsbrev, och mejl.

Här kan du ta del av fyra framgångsfaktorer för ett lyckat CRM-projekt.

Tänk inte hur, utan vad ni vill uppnå!

I startskedet när ett nytt CRM-system ska implementeras är det av stor vikt att fokusera på rätt saker. Allt för många fokuserar på vad de vill ha i systemet, en kravlista, istället för att se till de riktiga behoven som finns ute i verksamheten. Det är inte relevant om ni till exempel vill ha en grön knapp, utan tänk snarare på varför ni vill ha den gröna knappen, behövs den verkligen? En expert kan sedan lyssna in hur organisationen ser ut och stötta med att ta fram en behovs- och problemlista. Här uppstår ofta aha-upplevelser i takt med att de verkliga behoven arbetas fram och listan fylls på.

Utgå från verksamhetens behov – kommunicera!

De problem som de upplever att de har är inte alltid de problem som de faktiskt har. Vid förstudien visar det sig ofta att IT-chefen och inköparen har olika uppfattningar. Det är därför viktigt att gå ut i verksamheten och fråga vad det är som inte fungerar, vad behöver vi förändra och lösa? På så sätt kan man skapa en samsyn. Det får inte bara vara systemägaren som har en bild och förståelse, synen behöver förankras ute i verksamhetens vardag. Gå ut med prioriteringen till alla och se på så sätt till att få med alla på tåget – så att alla känner sig inkluderade. Den interna kommunikationen skapar transparens och engagemang och bidrar samtidigt till att man får input om de behov som finns i det dagliga arbetet.

Var börjar man? Bryt ned arbetet och lyft blicken

När ett befintligt system ska avvecklas kanske många ser framför sig att verksamheten kommer braka ihop – men så är inte fallet då man successivt kan byta ut eller uppgradera delar av systemet. Börja med att lyfta blicken och fundera kring vilket värde det nya systemet ska ge, fokusera inte bara på de problem man vill lösa. Bryt ned arbetetet och ta en bit i taget och ta reda på vilka funktioner som gör mest ont. Om det till exempel är säljstödet som är mest kritiskt, börja med att se över vilka nya funktioner som löser flest problem. Men det är viktigt att inte fastna i det gamla, det är inte säkert att de problem som ni står inför idag kommer att vara ett problem när den nya lösningen är på plats. Våga tänka större och våga tänka nytt tillsammans med din leverantör.

Tänk på förvaltningen redan från start

Förvaltningen brukar inte vara det första man tänker på när man är i startskedet av att ta fram ett nytt system – men det är faktiskt efterskedet som är det kritiska. För att inte hamna i ett läge där det krävs att man måste arbeta fram ett helt nytt system igen behövs en strategi för aktiv förvaltning – för att det ska vara långsiktigt hållbart och lönsamt. 

Behöver du rådgivning eller vill veta mer om hur man kan jobba med aktiv förvaltning? 

Kontakt