Innovation Power Platform 2

Öka er digitala innovation – med små medel

Ideér som aldrig blir av. Känner du igen det? Många verksamheter har behov av att minska sina verksamhetskostnader, samtidigt som det är långsiktigt viktigt att öka förmågan till digital innovation – inte minst i dessa tider.

Det svåra med digital innovation är att det många gånger både kan vara riskfyllt och kostsamt och därför stannar en hel del goda idéer tyvärr i byrålådan. Dels för att det kan vara svårt att visa på värdet av idéen innan den är prövad, dels för att det blir för riskfyllt eller för dyrt att ta fram en prototyp.

En ny innovationsplattform kan vara lösningen

Med Power Platform finns nu möjligheten att med små medel snabbt ta fram prototyper eller genomföra en pilot. Plattformen är en s.k. "low code"-plattform, det betyder att det går att automatgenerera kod utan traditionell systemutveckling. Plattformen bygger istället på att användaren jobbar med färdiga byggblock i grafiska verktyg genom att använda förenklad kod. Med denna typ av utveckling är det möjligt att ta fram nya lösningar på dagar eller veckor – och passar därför utmärkt till innovationsarbete, som ofta inleds med att utforska och experimentera. På detta sätt kan verksamheten på ett bättre sätt balansera risk och värdeskapande.

Power Platform – Ett komplement för att öka innovationsförmågan

Genom Power Platform har verksamheten nu möjlighet att utveckla en kompletterande innovationsförmåga till den ordinarie verksamhetsutvecklingen. Kompetensförsörjningen underlättas, då mindre erfarna utvecklare snabbt och enkelt kan skapa mobilappar och enklare automatiserade flöden. Den traditionella systemutvecklingen ("code first") kommer troligen fortfarande vara huvudspåret. Men, "low code"- utveckling kan vara ett effektivt alternativ för att ta sig an den mer utforskande utvecklingsfasen och enklare lösningar. Gartner förutspår att mer än 65% av all applikationsutveckling kommer att ske på "low code"-plattformar 2024.

Tekniken möjliggör - användningen skapar värde

Precis som med all teknik så räcker det inte att den finns på plats – det är först när tekniken används på rätt sätt i sitt sammanhang som värdet kan skapas. Vill du veta mer, hör gärna av dig till mig. 

Kontakt

Andreas Mårtensson