Agile Kravhantering

Så maximerar du kundnyttan genom bättre kravhantering

Senast som IEEE (Computer Society of the Institute of Electrical and Electronics Engineers) reviderade riktlinjerna för hur man skriver kravspecifikationer var 1998 och enligt den ska kraven vara formulerade enligt frasen "Systemet skall…"

Med en effektivare kravhanteringsprocess så kan vi idag maximera både kundvärde och affärsnytta. Som definitionen antyder finns det två aspekter av kundvärde: önskat värde och uppfattat värde. Önskat värde hänvisar till vad kunderna önskar i en produkt eller tjänst. Det upplevda värdet är fördelen en kund anser att han eller hon fått från en produkt eller tjänst efter att den köpts. Önskat ”värde” är värdet som din kund ”innan köpet”, önskar få som resultat med hjälp av ditt erbjudande. Upplevd ”nytta” är nyttan som din kund tycker att hon ”efter leveransen”, fått som effekt av ditt erbjudande.

Statistiken är ganska tydlig vad gäller misslyckade IT-projekt:

45% av projektledare tycker att affärsmålen ofta är oklara (källa: https://www.geneca.com/why-up-to-75-of-software-projects-will-fail/)

78% av projektdeltagare tycker att affärssidan inte är tillräckligt inblandade i kravställningen (källa: https://www.geneca.com/why-up-to-75-of-software-projects-will-fail/)

39% av agila IT-projekt som misslyckas beror på dåliga krav (källa: https://www.askspoke.com/blog/it/reasons-for-it-project-failure/)

Om så många av alla inblandade tycker att affärsmålen är otydliga och kraven är en så stor källa till misslyckanden, varför lägger vi inte mer tid där? Barry Boehm visade tidigt  att kostnaden för att förändra något ökar ju längre till höger vi kommer i utvecklingskurvan:

Graph agil utveckling

Så vad kan vi göra tidigt i vår agila utveckling för att minimera riskerna? Till att börja med kan vi se till att vi har en tydlig förankring i organisationen på VARFÖR vi gör detta – vad är affärsmålet med den utveckling vi gör? Ett bra sätt att göra detta är med Impact mapping:

1. MÅL: Vad vill vi uppnå i slutändan med detta projekt och alla dessa förändringar - vad är egentligen affärsmålet?
2. VEM: Vilka nyckelpersoner behöver vi för att kunna uppnå dessa förändringar, eller vilka personer kan hindra oss från att nå vårt mål?
3. PÅVERKAN: På vilket sätt kan just dessa personer bidra/hindra att vi uppnår vårt mål?
4. VAD: Vilka steg behöver vi genomföra för att just dessa personer ska uppnå vårt mål?

Sista steget i impact mapping är direkt relateratbart till vanliga user stories och har vi redan såna kan vi ofta haka på dom i slutet av vår impact mapping. Det som är intressant att se är ofta får man ett antal user stories som hänger lite löst och inte är direkt relaterbara till affärsmålen.

Nästa steg bör vara att kontrollera att vår kravbild uppfyller SMART-kriterierna. Ett sätt att göra detta för kraven i en backlog kan vara att se på dem ur en annan synvinkel, till exempel genom att använda sig av story mapping, personas eller genom att titta på helt andra saker som värdepyramider.

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att en upplevd kundnytta ger mer förtroende för oss som leverantörer och det är viktigt att vi hela tiden funderar över kundnyttan hela tiden och frågar, frågar och ifrågasätter saker. Från kundens sida så måste vi involvera relevanta stakeholders hela vägen och förvissa oss om att det finns tydliga produktägare/scrummasters/projektledare på kundens sida som är delaktiga hela vägen.

Tveka inte att höra av dig till mig om du vill diskutera eller bolla idéer kring kravhantering och effektiva processer.

Kontakt