It Sakerhet Skydda Din Orgaanisation Xlent

Skydda organisationen mot IT-attacker

Den senaste tiden har media återkommande rapporterat om inträffade IT-attacker såsom ransomware hos företag och myndigheter. XLENT ger er svar på några av de vanligaste frågorna som organisationer ställer sig gällande IT-attacker.

Går det att helt skydda sig från säkerhetsincidenter såsom IT-attacker?

Det korta svaret är nej, det går inte att säkra sig helt från IT-attacker. Cyberkriminaliteten blir alltmer strukturerad och sofistikerad – så även om en organisation arbetar strukturerat med säkerhet, är det mycket svårt att eliminera alla risker. Däremot går det att avsevärt minska risken för IT-attacker genom att arbete systematiskt med säkerhetsfrågor, där alla i organisationen, inklusive ledningen, tar ansvar.

Säkerhet handlar inte bara om säkerhetsgrupperingars eller IT-avdelningars arbete, utan det är en fråga för hela organisationen. Systematiskt säkerhetsarbete innebär att vidta skyddsåtgärder utifrån skyddsbehov för information och andra tillgångar, där de största riskerna adresseras först. Att skydda sig mot alla möjliga attacker är i princip omöjligt, men genom att arbeta riskmedvetet kan man göra det svårare för angripare och samtidigt minska påverkan om en attack ändå inträffar.

Vad kan man som organisation tänka på och ta för åtgärder?

Organisationers verksamhet varierar, och därför varierar även behoven av säkerhetsåtgärder mot IT-attacker. Här har vi några exempel på skyddsförmågor för att minska risk för IT-attacker:

  • Förmåga att snabbt upptäcka möjliga angrepp genom verktyg och tjänster som identifierar avvikande trafik eller misstänkta beteenden.
  • Bättre incidenthanteringsförmåga genom att snabbt agera och utreda IT-attacker i ett tidigt stadium.
  • Tydliga säkerhetskrav mot externa leverantörer för att säkra tjänster och information vid incidenter.
  • Säkerställande av säkerhetskopiering och fungerande återläsning för att motverka ransomware-attacker.
  • Användning av beprövade kris- och kontinuitetsplaner för att minimera konsekvenserna av större verksamhetspåverkande incidenter.
  • Genomförande av regelbundna övningar för att utveckla färdigheter vid krissituationer.
  • Skapande av säkerhetsmedvetenhet hos personalen genom utbildning för att minska mänskliga misstag och öka säkerheten.

Vad kan XLENT hjälpa till med? 

Vi på XLENT erbjuder våra kunder hjälp med allriskbaserat säkerhetsarbete för att förebygga hot och incidenter. Vi arbetar utifrån regelverk såsom ISO 27000-serien/NIST och erbjuder både insatser på kort sikt, som gap-analyser, samt långsiktiga strategiska insatser som införande av ledningssystem för informationssäkerhet. 

Hör gärna av dig till Peter eller charlotte.korssell@xlent.se om du vill komma i kontakt med oss och våra experter inom IT- och informationssäkerhet. 

Kontakt