Minska Gapet Med Studentambassadorer

Studentambassadörer minskar gapet mellan arbetsgivare och studenter

En viktig rekryteringsbas för många företag inom IT-branschen som kämpar med att hitta fler resurser är nyutexaminerade studenter från våra universitet. Men konkurrensen om talangerna är stenhård och det är en utmaning för många arbetsgivare att synas och förmedla sitt budskap på det sätt man vill.

På samma sätt är det svårt för studenten att se igenom fasaden på företag man söker sig till och få en bra uppfattning om värderingar, kulturen och stämningen där. Detta är parametrar som på dagens arbetsmarknad värderas högt och som är minst lika viktigt att matcha som den professionella kompetensen man besitter, både för studenten och arbetsgivaren.  

För att kunna förmedla företagets själ krävs att arbetsgivaren kommer studenterna närmare än vad som är möjligt i en fullsatt hörsal med komplicerade powerpointbilder bakom sig. Arbetsgivarna har ett stort ansvar att samtala, interagera och vara tillgängliga för nyfikna studenter på väg in på arbetsmarknaden. Det kan vara en utmaning att som arbetsgivare hitta tiden, rätt nätverk och förståelsen för vad studenterna efterfrågar. Men du behöver inte göra allt själv.  

Våra studentambassadörer på XLENT är mycket värdefulla för oss i arbetet med att nå ut med vårt budskap och vi ser också att det ger våra studenter en viktig och lärorik inblick i livet som IT-konsult. Vi är stolta över dem och det arbete de utför och det ger oss en trygghet som är svår att uppnå på något annat sätt. Vad det innebär i praktiken berättar våra studentambassadörer Linn och Lisa mer om här nedan. 

Anders Lothigius, Projektledare XLENT

Linn Storesund och Lisa Green studerar båda på Linköpings Universitet. Linn läser sista terminen på Civilingenjör inom Medieteknik, ett program som kombinerar den klassiska ingenjörslinjen med programmering, bildbehandling, visualisering och användarupplevelser. Precis som Linn, läser Lisa Civilingenjörsprogrammet och går nu sitt tredje år inom inriktningen datateknik. 

Vad gör en studentambassadör? 

Vårt främsta uppdrag som ambassadörer är att agera bryggan mellan XLENT och universitetet. En gång i månaden sitter vi med i XLENTs studentforum där vi tillsammans med en handfull kollegor som också de brinner för studentkontakten, planerar exjobb, mässor och event. I dessa forum får vi även chansen att dela med oss från vårt perspektiv, som studenter. Vi deltar även på diverse möten och aktiviteter som ger oss en bättre inblick i bolaget. Sist men inte minst har vi fått chansen att skugga en konsult för en dag. Det har varit väldigt givande att mer konkret få se hur en dag som konsult kan se ut! 

På vilket sätt arbetar ni för att koppla ihop studenter med XLENT?  

Vi har båda studerat i flera år nu och har byggt upp ett brett nätverk på Liu, både på campus i Norrköping och på campus Valla i Linköping. Vi har därför stora möjligheter att nå ut till studenterna där. Detta kombinerat med insynen vi fått in i XLENTs värdegrund och DNA, gör att vi kan se vilka studenter vi tror skulle trivas på XLENT och vice versa, vilka vi tror XLENT skulle vara intresserade att komma i kontakt med. Genom att arbeta kontinuerligt med att bjuda in de studenter vi tror skulle passa in på XLENT till event, kan vi bidra med den personliga kontakten som XLENT tycker är så ovärderlig. Det vi tycker mest om med XLENT är att vi tillsammans kan erbjuda ett mer personligt utbyte mellan dem och studenterna, i form av mindre, mer interaktiva event. Det upplever vi uppskattas mer än större marknadsföringsföredrag av både studenter och av XLENT själva.  

Varför tror ni att fler företag kan vinna på att arbeta med studentambassadörer?  

Vi tror att man som företag vinner jättemycket på att ha studentambassadörer. Det ger en insikt i studentbubblan och det glapp som finns mellan den och arbetslivet. Studentambassadörer kan hjälpa till med att visa företag vad studenterna har för förväntningar på och vad de tycker är attraktivt hos en framtida arbetsgivare. Även på kortare sikt, när man som företag vill ta den initiala kontakten med studenter, är studentambassadören värdefull och kan hjälpa till med att på bästa sätt nå rätt grupp studenter. Trots att många på XLENT har varit studenter tidigare tror vi att det är lätt att man glömmer bort hur det är, och då finns vi där för att påminna om detta och bidra med nya perspektiv. Slutligen tror vi att studentambassadörer gör företag mer tillgängliga för studenterna, då de erbjuder en mindre avskräckande första kontakt.  

Vilka är de största frågorna som studenter vill ha svar på från en arbetsgivare?  

Mycket är det vardagliga som “vad gör en konsult om dagarna?” och “hur ser arbetsuppgifterna ut?”. Sedan är en fråga som växt mycket på senaste tiden om hur företagets organisation ser ut. Har man chefer eller får alla påverka företaget lika mycket? Vissa trivs bäst med en tydlig ledare att vända sig till medan andra vill ha mycket eget ansvar. Hur stämningen på arbetsplatsen ser ut och vad företaget aktivt gör för att öka sammanhållningen och samarbetet i teamet, är även de stora frågor. Sedan kommer det nästan alltid en del osäkerhet med att vara student, ett tvivel på sin egen kompetens, så vilka förväntningar som kommer ställas på en som nyutexaminerad är det många som undrar över.  

Vad tror ni är allra viktigast för studenter idag gällande valet av arbetsplats?  

Vi tror det är mycket som ska matcha för valet av arbetsplats. Hur arbetsuppgifterna ser ut, viket stöd erbjuder arbetsgivaren till nyexaminerade, vilka utvecklingsmöjligheter som finns och inte minst företagskulturen. Läget på arbetsplatsen bör också matcha var man bor och om det inte gör det, hur ser möjligheterna ut att arbeta hemifrån? Detta är något som har blivit viktigare för de flesta efter pandemin då många upptäckt fördelarna med en mer flexibel “arbetsplats”. Slutligen är det självklart även viktigt att man blir erbjuden en lön som är marknadsmässig.   

Linn och Lisas 3 bästa tips för hur man blir en attraktiv arbetsgivare för studenter 

Erbjud personliga möten med studenter. Det finns många företag som bara har föredrag om sitt företag för en fullsatt aula. Precis som att företag vill synas så vill man som student nå fram och få en personlig och kontinuerlig kontakt med företaget och känna sig attraktiv tillbaka. 

Synliggör den positiva kulturen. En arbetsplats är betydligt mer attraktivt om det verkar som medarbetare har roligt med varandra på och utanför jobbet.  

Erbjud både stöd och tillit. Som nyutexaminerad vill man känna att ens kompetens värderas och tas på allvar, samtidigt som man vill veta att det finns stöd om man någon gång vill byta bana eller bredda den kompetensen.  

/Linn & Lisa

Är du nyfiken på att veta mer om vårt samarbete med studentambassadörer, eller vill bolla idéer kring rekrytering från högskolor. Hör gärna av dig till mig! 

Kontakt