Team Ux Designer Creative Graphic Planning Prototyping

Träffa rätt med prototyping

Vad menas med prototyping och vad är fördelarna med att använda oss av det i design- och utvecklingsprojekt?

Vad är en Prototyp?

Beroende på vad målet med ert projekt är, så kan en prototyp ha olika funktioner. Det kan vara ett verktyg för att undersöka olika lösningar på ett problem, eller ett sätt att utforska nya möjligheter för en produkt eller tjänst, eller verifiera och validera nya funktioner i ett redan existerande sammanhang. Det finns många fördelar med att använda prototyper i ett projekt. I grund och botten är det ett kommunikationsverktyg för att sammanföra UX, utveckling och kundens vision; ett sätt att visa, förklara och förstå hur ett problem kan lösas. 

Vad är då en prototyp mer konkret? 

Det är något en UX-designer tar fram för att konkretisera krav och interaktionsflöden. I sammanhanget för digitala produkter, tjänster och lösningar är det ofta en skiss på hur gränssnittet ska se ut, inte sällan är den interaktiv för att ge en känsla av hur slutanvändaren kommer att kunna interagera med gränssnittet. Kärt barn har många namn, så i vissa sammanhang kan prototyper även kallas för mock-ups, wireframes, storyboards eller proof of concept (PoC).

Varför prototyping? 

Prototyper gynnar alla involverade, det är kring denna som vi kan samlas för att samtala, dela idéer och förstå varandras perspektiv. 

För beställare är det ett sätt att se sina idéer och krav visualiserade, helt enkelt få en känsla för hur något kan komma att se ut och fungera ”i verkligheten”.

För UX-designers är det vårt verktyg att realisera och illustrera olika användarflöden. Vi kan med den interaktiva prototypens hjälp snabbt utvärdera och testa olika funktioner och gränssnitt, innan det går vidare till utveckling. 

För utvecklare är det en mall, något att utgå ifrån när de ska realisera visionen till faktisk produkt eller tjänst. De kan även via prototypen få en känsla för om något är genomförbart inom projektets tekniska ram. Om inte, kan de redan här ge sin feedback, istället för att utveckla något som sedan måste ändras i efterhand.  

Prototypen är ett levande verktyg, en metod för att alla i projektet ska hamna på samma sida. Den är enkel att dela genom en länk, ett forum där alla deltagare kan kommentera och ge sin feedback, ett designdokument som listar komponenter så som färger, typsnitt, storlekar och interaktioner. Det gör den dessutom utomordentligt händig att ha i dessa tider med distansarbete.   

Prototyper i ert projekt 

Sammanfattningsvis, prototyper är ett underlag som förenar kundens vision med utvecklarnas möjligheter enligt rådande UX-principer och designstandards. Det kan hjälpa er i allt från att förbättra enkla formulär till att helt redesigna er digitala lösning. Det är ett verktyg jag jobbar med dagligen och på XLENT har vi koll på det senaste inom UX och prototyping, programvaror, tekniker, metoder och trender – allt från Adobe XD till Sketch och lite till. 

Kontakt