Insikt Vem Tar Täten Efter Krisen

Vilka tar täten efter krisen?

Att vi 2020 plötsligt skulle drabbas av en pandemi som drastiskt skulle förändra förutsättningarna för våra företags verksamheter var det nog inte många som räknat med i sina affärsplaner. I januari 2020 satt jag och mina kollegor på ett konferenshotell i Stockholm och planerade för hur vi skulle nå årets mål. Vid incheckningen pratade vi om nyhetsrapporteringen från Wuhan och spekulerade kring vad som skulle kunna hända. Ingen kom ens i närheten av att förutspå det som sen skulle komma att ske.

Entreprenörer och företagsledare har varit tvungna att snabbt försöka ställa om och anpassa verksamheten för att överleva. Olika branscher har naturligtvis drabbats olika hårt, men oavsett utgångspunkt finns det stora skillnader i hur lätt eller svårt det är för enskilda företag att snabbt ändra hur verksamheten bedrivs.

VAD:et sätter grunden för stabila förändringar

Det är nämligen just HUR:et som står i fokus i de flesta förändringar. VAD din verksamhet håller på med har sannolikt inte ändrats speciellt mycket av pandemin. Visst, för vissa företag kanske det blivit drastiska skillnader. Jag tänker t.ex. på alla fantastiska SAS-anställda som, mycket tack vare våra driftiga vänner på Novare, för en tid börjat arbeta med sjukvård istället för flygtransporter. För de flesta handlar dock omställningen om att hitta nya sätt att nå ut till kunderna med sina tjänster. När lunchgästerna inte längre svärmar i city får lunchmaten flytta ut i förorterna i food trucks eller med hemleveranser.

HUR din verksamhet bedrivs representeras bl.a. av dina arbetsprocesser, de IT-system du använder och den organisationsstruktur du valt. Alla dessa är föremål för konstanta förändringar, särskilt i turbulenta tider. VAD din verksamhet gör representeras främst av vilka förmågor som behövs för att den skall fungera och vilken information verksamheten byggs upp kring. Att en restaurang behöver förmågan "Beställning av lunchmat" ändras inte, oavsett om det sker muntligt över disk och registreras på en papperslapp, eller om den sker digitalt via en app och registreras i ett IT-system. Inte heller ändras informationen du behöver i en "Beställning".

Långsiktig och hållbar infrastruktur vinner i längden

Verksamheter som har koll på sina förmågor och sin informationsstruktur, och vet vilka processer, IT-system och organisationsdelar som bidrar med vad, ligger mycket bättre till när det gäller att göra snabba omställningar. Om du dessutom, i tidens digitaliseringsanda, lyckas bygga upp en IT-arkitektur och infrastruktur som utgår från dina långsiktigt hållbara förmågor och informationsbegrepp, och lyckas hålla digitala processer, system, kundappar, webbar och rapporter oberoende av varandra, ligger du ännu bättre till. Då blir du fri att snabbt byta ut eller förändra HUR de enskilda komponenterna fungerar, utan att fastna i komplicerade, dyra och långsamma förändringsprojekt.

Efter krisen som följt i pandemins spår kommer nya förändringar. Personligen tror jag att den kollektiva eufori som oundvikligen kommer när vi får börja leva tillsammans igen, kommer att leda till en fantastisk boom för Sveriges och världens ekonomier. Möjligheterna att utveckla våra verksamheter blir enorma! Vilka tror du bäst kommer kunna ta till vara på dem?

Hör gärna av er till mig om ni vill ta diskussionen vidare. Se mer om vår metodik Nexus Link och hur vi arbetar för att uppnå en hållbar och långsiktig digitalisering tillsammans med våra kunder.

Kontakt