Alleima Strip 2021 01 1127 6 (1)

2023-05-08

XLENT driver framgångsrikt projekt med Alleima

Under hösten 2022 och våren 2023 har XLENT hjälpt Alleimas produktionsenhet vid Alleima division Strip i Sandviken att driva ett IT-projekt med syfte att ersätta ett IT system som idag hanterar det administrativa arbetsflödet för interntransporten på Strip.

Projektet kan inte beskrivas på annat sätt än som en framgångssaga, säger Daniel Ström, IT-chef på Alleima Strip Division och beställare av projektet. 

I gott samarbete med Alleimas IT avdelningar sattes de övergripande ramarna för projektet initialt. Därefter har projektledaren Elis Franzen, tillsammans med sitt team från XLENT, jobbat tillsammans med verksamhetsteamet från interntransporten på Strip i Sandviken i en agil approach.  

Två stora fördelar som WIP-Tracking kommer att medföra är ökad effektivitet och ökad säkerhet, säger Magnus Wall, chef för interntransporten på Alleima Strip i Sandviken.

Beställarens syn på projektet 

Mycket bra genomfört projekt där leverantören (XLENT) på ett metodiskt och strukturerat sätt och med god samarbetsförmåga, väglett verksamheten genom projektet. Mycket bra projektledning där det märks att det finns ett starkt team i bakgrunden som stöttar upp projektledaren. Tack vare det har vi som beställare, på ett enkelt och kontrollerat sätt, kunnat lägga till och prioritera bort funktionalitet så att vi till slut fick det IT-stöd som bäst stöttar affären kopplat till lagd budget. 

- Daniel Ström, IT-chef på Alleima Strip DivisionT-chef på Alleima Strip Division

Foto: alleima.com