Daniel Blom Sakerhetsskydd

2022-09-20

XLENT stärker upp inom området säkerhetsskydd

Säkerhetsskydd är ett område som finns på agendan hos många av Sveriges företag och myndigheter. Daniel Blom kommer att vara drivande i XLENTs satsning inom säkerhetsskydd där fokus är att stödja säkerhetskänsliga verksamheter på strategisk, taktisk och operativ nivå.

Med säkerhetsskydd menar man ett skydd för det som är av betydelse för Sveriges säkerhet. Det handlar då om verksamheter som hanterar säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter och/eller bedriver säkerhetskänslig verksamhet i övrigt. I vissa fall kan det även handla om ett för Sverige förpliktande internationellt åtagande. Säkerhetsskyddet innefattar åtgärder för att skydda verksamheten mot spioneri, sabotage, terroristbrott och andra brott som kan hota verksamheten.

Idag finns lagstiftning, föreskrifter och vägledning för att utövare av säkerhetskänslig verksamhet ska kunna arbeta metodiskt och systematiskt med att skydda det som är av betydelse för Sveriges säkerhet. Däremot har många organisationer en del arbete kvar innan tillämpningen av lagstiftningen är på plats då det råder brist på resurser och kompetens inom området.

XLENTs nya kollega Daniel Blom har varit verksam både nationellt och internationellt inom säkerhetsbranschen i över 25 år och har under större delen av tiden haft fokus på säkerhetsskydd. Daniel har skaffat sig en bred erfarenhet utifrån olika perspektiv genom att ha arbetat med dessa frågor i både näringslivet och inom myndigheter som Säkerhetspolisen och Regeringskansliet. 

Min erfarenhet ger mig en känsla av ödmjukhet inför komplexiteten och de utmaningar vi står inför som stat, verksamhetsutövare och individer. För mig känns det verkligen viktigt, utmanande och roligt att stötta ledningsgrupper och säkerhetsfunktioner i deras resa.

Utöver Daniel så har fler specialister anslutit sig och på grund av den stora efterfrågan hos XLENTs kunder så fortsätter rekryteringen av säkerhetsskyddskompetens.

Vi stödjer bland annat kunder med att undersöka om de omfattas av säkerhetsskydd - och i förekommande fall - på vilket sätt. Men vi kan även vara ett operativt stöd genom att exempelvis utbilda säkerhetskänsliga organisationer inom området. Fördelen med XLENT är att vi har kompetens inom många säkerhetsområden, inte bara säkerhetsskydd. En verksamhet omfattas sällan av säkerhetskrav från bara ett håll, säger Daniel.

Hör av dig till Daniel om du vill veta mer om hur XLENT kan hjälpa dig som kund eller om du är intresserad av att bli en del av XLENT.

 

 

Kontakt