Xlent Oslo Nyhet2

2019-12-10

XLENT startar verksamhet i Oslo

Efter flera nyetableringar under 2019 i Sverige utökar XLENT verksamheten även i Norge. Under hösten har Jan Petter Hoel och Svein Aandahl börjat arbetet med att etablera XLENT i Oslo.

XLENT i Oslo kommer att fokusera på digitala tjänster, arkitektur, systemutveckling samt innovation med ny teknik som några av sina fokusområden.

Det skall bli spännande att få vara med att ta stafettpinnen för XLENT i Oslo. XLENT har under flera år etablerat sig som en stark leverantör med hög kvalitet på den svenska marknaden och nu får jag tillsammans med mina medarbetare chansen att fortsätta detta arbete i Norge, säger Jan Petter Hoel.

Svein Aandahl ser både den breda och djupa tekniska kompetensen inom XLENT som en kritisk framgångsfaktor i uppbyggnaden av XLENT i Olso. “Jag tror på många och spännande synergier med svenska XLENT på den norska marknaden” säger Svein.

Koncernen Xlent Consulting Group har sedan länge starkt fotfäste på den norska marknaden med XLENTs systerbolag differ. XLENT kompletterar differ med ett bolag som har en mer teknisk profil vilket gör att XLENT och differ tillsammans kan erbjuda marknaden en bredare och mer konkurrenskraftig portfölj av innovativa lösningar. 

Vill du komma i kontakt med XLENT i Norge? Besök xlent.no .